Nieuws

Lezingencyclus

Lezingencyclus bewoningsgeschiedenis Enschede persbericht van de SHSEL (St. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker)

 

Titel

De bewoningsgeschiedenis van Enschede en omgeving tot aan de Eerste Wereldoorlog

 

Vier bijeenkomsten

De cursus wordt gegeven door Dick Schlüter, Geert Bekkering en Kor Feringa

 

Data en plaats

De vier bijeenkomsten zijn in gebouw Prismare aan de Roomweg, op 2, 9, 16 en 23 februari , van 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 25,- voor leden,  € 35,= voor abonnee’s op De Sliepsteen en  € 45,- voor niet-leden.

 

Opgave

Bij Bart Jansen, Vrugginklanden 4 te 7542 XK Enschede,

Telf. 06–3435 4516,  e-mail: jansebart@gmail.com

n Sliepsteen 122 is uit

n sliepsteen 122

n sliepsteen 122

In dit speciale nummer van n Sliepsteen een goed onderbouwd verhaal van Frans Roeloffzen, waarom Enschede niet in 1325 stadsrechten kreeg, maar al in 1300. Dan wordt het zeer aannemelijk dat het stadswapen van Enschede het ‘slaghek’ afgeleid is van het wapen van de bisschop van Utrecht. Op- en aanmerkingen op dit artikel zijn zeer welkom. We willen eigenlijk de geschiedenis van Enschede recht doen en de officiële geschiedschrijving herschrijven.

* De Demmersmöl in Lönneker: van watermöl tot weendmöl … Willem Bulter
* Een landschap als een lappendeken … Geert Bekkering (en Jan Schukkink); over de cultuurhistorie van het gebied van het voormalige Vliegveld Twente
* Hoe de beatmuziek z’n intrede deed in Schouwburg Irene … en weer verdween … Ben Siemerink (en Henk van Rees)
* Vogelvangers, herinneringen van veldwachter Bongers (deel 10), met illustraties van Sanne van Dragt.

n sliepsteen 121

n sliepsteen 121

n sliepsteen 121

Inhoud:

– Het “verborgen” oeuvre van Hans Morselt (1929-2014)- Ben Siemerink                     

– De lotgevallen van de Hongaar Tibor Kelemen-Cees Terlouw en Louis van der Zwaan
– Zwarte oliehanden-Marijke Gerritsen-Scholte
– De moeizame geboorte van FC Twente in 1965-Ab Gellekink
– Het middeleeuwse landschap van de Kuper-Willem Bulter
– Koekoeksteen terug op de markegrens-Harry van der Sleen
– Herinneringen van veldwachter Bongers (9)
– Oorlogsmonument beschilderd-Geert Bekkering

Lezingencyclus over de geschiedenis van Enschede

De eerste lezingencyclus van de SHSEL over de geschiedenis van Enschede en omgeving tot aan de Eerste Wereldoorlog was een succes. De serie gaat daarom in de herhaling. De cursus wordt gegeven door Dick Schlüter, Geert Bekkering en Kor Feringa. Deelnemers krijgen na afloop van elke bijeenkomst de PowerPointpresentatie thuis gezonden via hun e-mailadres.

Data, plaats en tijd
De cursus omvat vier bijeenkomsten in de SHSEL-ruimte in Prismare (Roombeek) op 19 en 26 januari en op 2 en 9 februari. Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) tot 22.00 uur.
Prijs
€ 25,- voor leden, € 45,- voor niet-leden (incl. consumpties).
Opgave
Opgave bij Bart Jansen, Vrugginklanden 4, 7542 XK Enschede,
tel. 06–34 35 45 16, e-mail: jansebart@gmail.com.

lees meer: Onderwerpen per bijeenkomst

Treinreis van Münster naar Enschede in 1950.

Filmpje over een treinreis van een dame
vanuit Münster naar Enschede in 1950.
Met beelden van de reis per stoomtrein, het passeren van de Esmarkerbrug en
de Oosterbrug, de binnenstad van Enschede, de markt, het van Heeksbad, het van Loenshof en het
stadhuis, het station en waarschijnlijk de Wissinksmöl die toen in het
Buurserzand draaide en nog niet naar Usselo was verkast.

Bekijk hier de film.

 

n sliepsteen 120

n sliepsteen 120

n sliepsteen 120

Inhoud:

  • Kerstgroep met emoties – Geert Bekkering.
  • Jeugdherinneringen van Annie Averink- Jo Klein Sprokkelhorst.
  • Twaalfhoonderd joar boern, de geschiedenis
  • van het erve de Wigger in Lonneker – Willem Bulter.
  • De restauratie van de Wigger – Willem Bulter.
  • Het raadsel van de Roosker – Willem Bulter.
  • Herinneringen van veldwachter Bongers(8).
  • Van de voorzitter
  • Reacties van lezers.

n sliepsteen 119 herfst 2014

n sliepsteen 119

n sliepsteen 119

Inhoud:

– Prins Bernard, Aurelia en Loekie van Heek en een Maybach Zeppelin
door Dick Schlüter & Frans Roeloffzen.
– Gedicht: De Bolhaarslaan
door Gerrit Post.
– Bijna Tehuis, de geschiedenis achter twee ontroerende gedichten van Mien Bonzet.
– Herinneringen van veldwachter Bongers(7).
– 8 November 1944, Amerikaans vergissingsbombardement op Enschede
door Eric Heijink.
– Bericht van het bestuur.
– KSK Contardo Ferrini……….
Wie helpt de redactie aan informatie?
-Reacties van lezers.

Verder binnenin een voorproefje van het nieuwe boek van Wim H. Nijhof, Geschiedenis van Enschede, stad uit stoom en strijd.

1 4 5 6 7 8 12