Oude nummers

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u ‘n Sliepsteen’ uitgaven nabestellen. Voor de juiste uitgavenummers van de uitgave(n) die u wilt bestellen kunt u gebruik maken van het register om zo de juiste nummers bij de artikelen die u wilt lezen te vinden. Losse nummers t/m nr. 116 kosten € 1,- per stuk. Nummers die niet meer origineel te verkrijgen zijn maar alleen als kopie, kosten € 2,- per stuk. Dit betreft de nummers:
  • 1 t/m 24
  • 26 t/m 29
  • 32 t/m 35
  • 37 t/m 39
  • 41 t/m 44
  • 50, 53, 55, 58, 59, 78

De nummers 116 t/m 130 kosten € 3,50 per stuk. Vanaf nummer 131 is de prijs € 5,-.
Het register met de eerste 100 nummers kost € 3,-

Wacht u even met betalen, u krijgt van ons een rekening inclusief verzendkosten.
Betalingen dienen te geschieden door storting op rekeningnummer NL37 INGB 0004 9391 76  ten name van de Historische Societeit Enschede-Lonneker.

Bestel hier uw oude n Sliepsteen nummers

 

Bevestiging