De SHSEL tekent bezwaar aan tegen de bouw woning.

Datum

De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft onlangs samen met de Stichting Natuur- en Milieuraad, bezwaar aangetekend tegen de plannen van het college van burgemeester en wethouders om de bouw van een woning toe te staan op het perceel van Heeksbleeklaan 55-57. Het gaat hier om een woning die veel groter is dan in het bestemmingsplan toegestaan is.

Markesteen Twekkelo-Esmarke

Markesteen Twekkelo-Esmarke

Voor het betreffende gebied geldt de bestemming “agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden” met als medebestemming ‘wonen’.

Wonen is dus in dit gebied nadrukkelijk ondergeschikt.

Vlak bij de woning bevindt zich bovendien een rijksmonument. Deze is ten onrechte niet opgenomen in de lijst van rijksmonumenten in de toelichting op het bestemmingsplan.

Het betreft de enige overgebleven markepaal tussen de vroegere marken Twekkelo en Esmarke.

De omschrijving luidt:  markepaal  met inscriptie ‘Tweklo’  en ‘Esmarke’. Het nummer in het rijksmonumentenregister is 46605.

De ligging van de paal is  op  52° 13’ 26’’ N en 6° 52’ 7 ‘’ O.

Bron : ’rijksmonumenten dataset, tabel 2 (2009)”

Als rijksmonument zal er, zonder toestemming van het rijk, dus niets met deze paal mogen worden gedaan. Hij zal dus ook niet verplaatst mogen worden.

Voor de forse afwijkingen van het bestemmingsplan is naar onze mening een vrijstelling niet mogelijk. Hier is een wijziging van het bestemmingsplan voor noodzakelijk.