April 2016, een prima maand voor de Loakstenen- en begraafplaatsencommissie.

Datum

April is voor onze werkgroep een zeer succesvolle en vruchtbare maand geweest. Op 9 april hebben we dus onze tweejaarlijkse Loakgang gehouden. Dit keer per bus langs de grens van de Buurser- en Usselermarke. Deze tocht is door de deelnemers en ons als bijzonder positief ervaren.
Twee weken daarna hebben we maar liefs 4 informatiebordjes geplaatst bij markestenen die eind vorig jaar en begin dit jaar als replica’s door ons geplaatst zijn. Twee stenen op het UT-terrein en twee stenen in de directe omgeving van het vliegveld. Het gaat om stenen aan de Hallenweg, van Heeksbleeklaan, Noordergrensweg en de Witbreuksweg. Zie ook: http://www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaatsen-commissie/markestenen-kaart/.
Verder hebben we deze aprilmaand, na een tip, een verloren gewaande markesteen teruggevonden. Nabij een boerderij aan de Sluitersveldweg(gemeente grens Enschede-Hengelo) is de Hogeveldspaal door de bewoner weer terug geplaatst. Hij was namelijk zo’n 40 jaar geleden voorover in de sloot gevallen en daardoor lang verborgen geweest. Samen met de Historische Kring Boekelo en Museum Hengelo gaan we er een informatiebordje bij plaatsen dit jaar.
35.36-02

35.36-02 Hallenweg

35.36-01

35.36-01 van Heeksbleeklaan

Steen aan het kerkpad

Steen aan het kerkpad. Noordergrensweg

Witbreukssteen

Witbreukssteen. Witbreuksweg