Archeologielezing Dick Slüter

Datum

Persbericht over lezing op zaterdagmorgen 13 oktober in de bibliotheek Enschede in het kader van de nationale archeologiedagen.

Vier bisschoppelijke burchten
en de wachttoren in Enschede

Dit jaar worden de Nationale Archeologie Dagen gehouden op 12, 13 en 14 oktober. In het Bieblab van de bibliotheek in Enschede aan de Pijpenstraat 15 wordt op zaterdagochtend 13 oktober om 10.30 uur een lezing gegeven door de historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter uit Enschede over middeleeuwse burchten en wachttorens in Twente.

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Twente. Schlüter gaat het in zijn powerpointpresentatie hebben over de vier burchten van de bisschop van Utrecht – Hunenborg in Volthe, Schuilenburg bij Almelo, burcht Goor en de Burcht Lage net over de huidige grens bij Lattrop – zowel als verschillende wachttorens die met name van de 11e tot en met de 14e eeuw een rol speelden om het bisschoppelijk gezag over Twente te onderstrepen zowel als te handhaven. Spreker betrekt de resultaten van archeologische opgravingen en veldverkenningen naast middeleeuwse schriftelijke bronnen in zijn betoog en geeft zo inzicht in de stand van zaken van het onderzoek. Omdat de schriftelijke bronnen beperkt zijn speelt uit archeologische activiteiten verkregen informatie in toenemende mate een rol om toch op onderbouwde wijze een beeld te kunnen schetsen over deze periode van ridders en burchten. Vanaf de 13e eeuw krijgen verschillende nederzettingen in Twente niet alleen (nieuwe) grachten maar ook stadsrechten. Dit had onder andere tot gevolg dat het belang van de bisschoppelijke burchten afnam ten gunste van de militaire rol van de stadjes. Een van die versterkte nederzettingen was Enschede op de grens met het bisdom Münster. Volgens Schlüter is Enschede mede ontstaan omdat er sprake is geweest van de aanwezigheid van een bisschoppelijke wachttoren voorzien van een gracht langs de handelsroute tussen Deventer en Münster. Deze wachttoren werd uiteindelijk samen met de aanwezige kerk het middelpunt van een nederzetting die zich tot stad ontwikkelde. Uit de wachttoren kwam een adellijke woning voort eigendom van de adellijke familie Van Enschede en vervolgens Van Loon. De Van Loenshof in Enschede herinnert nog aan dit adellijke geslacht en de plek waar zij in de 16e eeuw woonden. Maar heeft hier ook de wachttoren gestaan? En hoe raadselachtig is in Volthe de Hunenborg, nadat er in 2016 een opgraving heeft plaatsgevonden? Dick Schlüter wil een aantal middeleeuwse sluiers gaan oplichten en zo wat meer licht werpen op een historische periode waar door de archeologie en allerlei technologische hulpmiddelen intussen wat meer over te vertellen is.
Inloop in de kantine van de bibliotheek is mogelijk vanaf 10.00 uur. De powerpointlezing begint om 10.30 uur en duurt tot en met 11.30 uur waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Zie voor informatie over de verschillende activiteiten in het kader van de Nationale Archeologie Dagen: www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor meer informatie: Dick Schlüter (vice-voorzitter AWN-19), tel. 053-4319976/06-14111814