Archief

steen bij Sleebos 22.32-01

Deze zwerfkei ligt op de grens van de marken Berghuizen en Lonneker. In de grensbepaling van de buitengrens van Lonneker schrijft men: “tot bij of ten noorden het huis en bouwland van de wed(uwe) Sleebos”.  In de grensbepaling van Losser genoemd: “de steen aan de noordkant van het huis en bouwland van de wed(uwe) Sleebos”.

Steen bij Sleebos

Steen bij Sleebos

De steen is rijksmonument 46598.

Bergwönnersteen 22.28.32

De Bergwönnersteen is een zwerfkei liggende op het driemarkenpunt van de marken Berghuizen (22), Deurningen (28) en Lonneker (32). Steen nr. 1 in de grensbepaling van de buitengrens van Lonneker. Deze grensbepaling schrijft “een grote keisteen, leggende ten noorden de boerenplaats of huis van Holskotte, genaamd de Bergwooner”.

Bergwönnersteen

Bergwönnersteen

bordje Bergwönnersteen

bergwönnersteen (2)

Steen op het Wachtveld 19.32-04

Deze zwerfsteen ligt op de grens van de marken Lonneker en Losser. Deze grensbepaling schrijft “[steen nabij] de noordzijde van het huis bewoond door Lucas Warmer genaamd de Wacht”.
De steen was eerder wel bekend, maar was verdwenen onder een meter slootafval. Hij werd in 2011 opgegraven en op 11 februari 2012 onthuld, waarbij ook het informatiebord geplaatst werd.
De naam de Wacht stamt waarschijnlijk uit de tijd dat hier een bewaakte doorgang was in een landweer.

Steen op het Wachtveld

Steen op het Wachtveld

filmpje

Tweede steen tussen Hasseler- en Drienerveld 29.36-03

Deze zwerfsteen  ligt op de grens van de marken Hasselo (29) en Groot Driene (36). Hij ligt precies bovenop de wal die hier de grens vormt.

29.36-03

29.36-03

Eerste steen tussen Hasseler- en Drienerveld 29.36-02

Steen tussen Hasseler en Drienerveld

Deze zwerfsteen ligt op de grens van de marken Hasselo (29) en Groot Driene (36). Hij is in het voorjaar van 2014 geplaatst, het is een replica. Op het moment van de foto (juli 2014) ligt hij nog niet helemaal op de juiste plek.

steen bij Oosterhof

steen bij Oosterhof

Hogeveldspaal 34.44-01

Een markepaal op de grens van de marken Usselo en Oele.  De paal is ruim 2 meter lang gehakt uit Bentheimer zandsteen. Deze paal stond rond 1990 nog op zijn plaats (zij het heel erg scheef), en heeft sinds die tijd aan de bosrand gelegen. Op 2 mei 2016 is de paal herplaatst door de eigenaar, iets dichter naar het zuiden toe dan oorspronkelijk.

 

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Hogeveldspaal

Fabelhuttesteen 35.44-01

Een zandstenenpaal op de grens van de marken Twekkelo en Oele. Hij is behoorlijk afgesleten. Waarschijnlijk door de koeien met wie hij al lange tijd de wei moet delen. Het is rijksmonument 46595 (daar ten onrechte Belderspaal genoemd). De paal ontbreekt in eerste instantie in het proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Hengelo (en dus ook Lonneker) en is daar later aan toegevoegd met de melding “De nader aangewezene tusschenkomende paal no. 13a bij decisie van Zijn Excellentie den heere Gouverneur dezer provincie de dato 29 augustus 1821 2e divisie no. 682 geapprobeerd zijnde is hier agter bij een nader proces verbaal beschreven en te vinden.” De naam Fabelhutte steen is niet in het proces-verbaal te vinden; hij wordt omschreven met Benthemer steenen paal.

De paal stond oorspronkelijk in een bocht van de Oelerbeek; de paal is niet verplaatst, de beek wel. De boerderij Fabelhutte stond net iets ten noorden tegen de grens aan, net in Oele.

fabelhuttesteen

fabelhuttesteen

 

Witbreukssteen 32.36-06

Deze zwerfkei  ligt op grens van de marken Lonneker (32) en Groot Driene (36). De steen is aan het eind van de tweede wereldoorlog verwijderd voor de aanleg van een rolbaan, dit is een verbindingsweg van het vliegveld naar schuilplaatsen voor vliegtuigen, de zogenaamde splitterboxen. Zo’n box bestond uit een u-vormige aarden wal die afgedekt kon worden met een camouflagenet.
De nu aanwezige steen is een replica, geschonken door de gemeente Enschede en geplaatst op 22 oktober 2015, het informatiebord op 23 april 2016.

Witbreukssteen

Witbreukssteen

 

filmpje

Steen bij het kerkpad 28.32-01

Deze zwerfkei ligt op de grens van de marken Deurningen (28) en Lonneker (32).

De nu aanwezige steen is een replica, geplaatst op 22 oktober 2015. De steen is geschonken door de gemeente Enschede en lag voorheen in het Wooldrikspark.  Het informatiebord is op 23 april 2016 geplaatst.

filmpje
Steen aan het kerkpad

Steen aan het kerkpad

 

 

 

 

 

 

 

infobord

infobord