Stadsgeschiedenis

Korte Stadsgeschiedenis Enschede

Een werkgroep van de SHSEL is met hulp van het Stadsarchief Enschede, een jaar bezig geweest met die 43 teksten. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal goed zijn. Sterker nog, er zullen vast wel fouten en onvolledigheden in zitten. Hierbij roepen we lezers van deze korte geschiedenis op, ons vooral alle op- en aanmerkingen te geven die ze kunnen bedenken. Ook als u vindt dat belangrijke onderwerpen ontbreken moet u ons dat melden. We kunnen eventueel nog zeven onderwerpen toevoegen.

U kunt onderaan elke pagina uw reactie geven of via het formulier onderaan deze pagina.

Uit deze 43 teksten is de canon van Enschede samengesteld.

 1. De Prehistorie in Enschede
 2. De Tubanten
 3. Erven en marken
 4. De vijf marken van Lonneker
 5. Kerstening van Twente, stichting parochie Enschede
 6. De grenzen van Enschede
 7. Enschede in de middeleeuwen
 8. Enschede krijgt stadsrechten
 9. Ontwikkeling van de stad
 10. Enschede in de 16e eeuw
 11. Verovering Enschede door prins Maurits
 12. De Reformatie in Enschede
 13. Onderwijs in de 17e en 18e eeuw
 14. Enschede in de 17e en 18e eeuw
 15. De ontwikkeling in de landbouw in de 17e en 18e eeuw
 16. De stadsbrand van 1750
 17. Het begin van de textielindustrie
 18. Verkeer en vervoer
 19. De Franse tijd
 20. De familie Blijdenstein
 21. De familie Van Heek
 22. Religie 19e eeuw
 23. Onderwijs 19e eeuw
 24. Charles de Maere, ontwikkeling grootschalige textielnijverheid, de stadsbrand van 1862
 25. Openbare (nuts)voorzieningen
 26. (Maatschappelijke) gezondheidszorg
 27. Begraafplaatsen in Enschede
 28. Openbaar vervoer
 29. Het platteland in de 19e eeuw
 30. Voorspoed met kanttekeningen
 31. Stakingen in de textiel
 32. Sportverenigingen en – accommodaties
 33. Sportverenigingen en – accommodaties – 2
 34. Cultuur en media tot halverwege de 20e eeuw
 35. Nutsvoorzieningen – 2
 36. Religie in de 20e eeuw
 37. Onderwijs in de 20e eeuw
 38. Stadsuitbreiding in de eerste helft van de 20e eeuw
 39. Twenthekanalen en vliegveld Twenthe
 40. De beide wereldoorlogen
 41. Het bedrijfsleven in de 20e eeuw
 42. Enschede na de Tweede Wereldoorlog
 43. De stad Enschede aan het begin van de 21e eeuw
 44. Enschede Muziekstad
 45. Willem Wilmink, Harry Bannink en Henk Elsink