Didactische aanwijzingen

 

Idee

Ons idee is dan ook om te komen tot interactieve website, waar docenten, maar ook leerlingen
materiaal kunnen vinden om hun kennis te vergroten over belangrijke gebeurtenissen uit de
Enschedese geschiedenis. Daarnaast is het van belang dat kinderen in het heden het ontstaan uit het
verleden herkennen (logitudinaliteit), waardoor kinderen belangstelling krijgen voor de Enschedese
geschiedenis en dus hun eigen leefomgeving.

 

Enkele uitgangspunten

 • Het lesmateriaal is niet tijdelijk, maar te gebruiken voor langere tijd.
 • Het lesmateriaal is compleet v.w.b. Inhoud, werkvormen een didactische aanwijzingen.
 • Het lesmateriaal valt binnen de kerndoelen, de 10 tijdvakken en de landelijke canon, zodat het de
  methode kan vervangen.
 • Het lesmateriaal is klassikaal, individueel alsmede in groepjes te gebruiken.

 

Opbouw lessen

Elke les begint met een Inspirerend verhaal (introfilmpje) rond:

 • een voorwerp
 • een persoon
 • een gebeurtenis

 

Inleiding

Wat is nog zichtbaar in de huidige samenleving over het bovenstaande onderwerp?

 

Kern

Steeds, indien mogelijk, rond de 6 dimensies/aspecten van historisch onderwerp:

 • hoe is het ontstaan (historisch)?
 • waarom hier (geografisch)?
 • hoe gaan mensen met elkaar om (sociaal)?
 • hoe kwam men aan het geld en waarvoor werd het gebruikt (economisch)?
 • dit gaat over de vraag van mooi of lelijk (esthetisch)?
 • Welke waarden liggen er aan ten grondslag (ethisch)?

 

Verwerking 

 • De opdrachten kunnen zowel Individueel of in groepen gemaakt worden.
 • Zo weinig mogelijk leesteksten met vragen, maar meer actieve verwerkingsvormen zijn opgenomen.
 • Bij elk aspect zijn boeken, websites en excursiemogelijkheden opgenomen.
 • Elk aspect is afzonderlijk of geïntegreerd aan te bieden.
 • Bij elk elk thema wordt aangegeven wat er geleerd wordt en welke kernbegrippen aan de orde zijn gekomen.

 

Extra

 • In de website is een woordenboek ingebouwd, dat begrippen verheldert.
 • Tevens kunnen begrippen of tekstdelen vertaald worden in vrijwel alle talen.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om onderdelen van de teksten te laten voorlezen door de computer.

De site is te bereiken via:
www.canonvannederland.nl> regiocanons > Overijssel > Twente> canon van Enschede in de klas
– Of via een zoekmachine: canonvanenschedeindeklas