Categorie: Algemeen

n sliepsteen 141 lente 2020

De nieuwe n Sliepsteen is uit.

n sliepsteen 141

n sliepsteen 141

n sliepsteen 141 inhoud

n sliepsteen 141 inhoud

Sliepsteenabonnees ontvangen tevens een herdruk van een in april 1945 door C.Redert geschreven en gestencild, 20 pagina’s tellend boekje over de bevrijding van het Hogeland.

Losse nummers van de Sliepsteen zijn vanaf dinsdag voor € 4,95 te koop bij de vaste verkoopadressen.

Het boekje van Redert is niet in de winkel verkrijgbaar. Door € 3,77 (€ 1,95 + 1,82 porto) over te maken op rekeningnr. NL77 RABO 0313 3864 63 t.n.v. J. Brummer, o.v.v. van uw adres,postcode en woonplaats, wordt u een exemplaar toegezonden.

Prijs Sliepsteen € 4,95 + porto € 3,64 Indien men ook het boekje van

Redert

Redert

Redert wil komt er € 1,95 bij. (de portokosten blijven gelijk). Totaal dus € 10,54 over te maken op rekeningnr. NL77 RABO 0313 3864 63 t.n.v. J. Brummer, o.v.v. van uw adres,postcode en woonplaats.

Indien u nu een jaarabonnement op de Sliepsteen afsluit ontvangt u dit bijzondere nummer incl. het boekje van Redert en nog drie edities van de Sliepsteen in de loop van dit jaar.
De prijs voor dit abonnement bedraagt slechts € 15,90
Stuur een e-mail naar: abonnementen@shsel.nl

 

Boekenmarkt historische boeken

Boekenmarkt

Boekenmarkt

De boekenmarkt van tweedehands historische boeken over Enschede, Twente en Overijssel staat weer voor de deur bij de Historische Sociëteit Enschede Lonneker. Door het jaar heen ontvangt de Historische Sociëteit veel boeken over Enschede, Twente en Overijssel. Die boeken wil de Historische Sociëteit niet allemaal voor zichzelf houden. Dubbele boeken gaan in de verkoop en zullen door de Promotiecommissie van de Historische Sociëteit voor sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden op de komende boekenmarkt in Prismare.

Tevens zullen de historische stadsplattegrond uit 1907, het Boerderijboek deel 3, de jubileumkrant over 1968 alsmede het boek over de Deurningerstraat en over het Hogeland te koop zijn. Oude, nog voorradige Sliepstenen, het kwartaalblad van de Historische Sociëteit, gaan in de uitverkoop voor 50 cent per stuk of 6 Sliepstenen voor € 2,50 .

De boekenmarkt wordt gehouden op vrijdagmiddag 15 november van 16.00 tot 19.00 uur in Prismare aan de Roomweg 167 in Atelier 2 op de eerste verdieping.

De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft met samenwerking van de Stichting Historische Kring Losser weer een markesteen onthuld.

onthulling markesteen

onthulling markesteen

Een groep van ca. 30 personen was zaterdagmiddag 12 oktober jl. aanwezig aan de Vosbultweg in Glanerbrug om daar een markesteen te onthullen. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide historische verenigingen, een delegatie van de historische Kring Glanerbrug en aantal buurtbewoners heeft de voormalige bewoonster van de woning waar de steen zich naast bevindt, mw van de Woning, de steen onthuld. De huidige bewoners, het echtpaar Herbeke heeft daarna een informatiebordje bij de steen aangebracht.

Het opnieuw zichtbaar maken van markestenen is onderdeel van een omvangrijk project waar de beide verenigingen al best een aantal jaren mee bezig zijn. Zij en de andere hist. verenigingen in Twente hebben zich namelijk tot doel gesteld, het totale markestenenbestand te inventariseren en wat verdwenen is weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Toen de Loakstenencommissie als werkgroep hiermee begonnen, waren er van de 90 oorspronkelijke stenen in en rond Enschede er nog maar 30 over. Op dit moment staat de teller al weer op 50 stuks. Uiteindelijk moet dit project resulteren in een informatieve fietsroute waarbij men kan genieten van zowel natuur als cultuur. Dit bedoeld als middel om de regionale historie dichter bij de gebruikers te brengen. Deze fietsroute zal als een soort ketting de voormalige Twentse marken aan elkaar koppelen. Er is dan ook een aantal jaren geleden een platform opgericht, onder de paraplu van de Oudheidkamer Twente, die dit coördineert.

Deze markesteen, een loaksteen in algemeen beschaaft Twents, ligt op de grens van de voormalige marken Esmarke en Lossermarke. De volgende steen naar het noorden is de Lossersteen, nabij de Kennebroeksweg en naar het zuiden toe is de volgende steen de steen bij Jan Grotenhuis, aan de andere kant van de Glanerbrugstraat richting Duitse grens. Tegenwoordig is deze markegrens de gemeentegrens Enschede-Losser en die grens gaat dwars door een hoekwoning. De voordeur bevindt zich in Losser en de erker in Enschede. De naam van de steen ‘steen aan de kamp in het veld’, verwijst naar een open veld waar een kamp, een soort akker, gelegen was.
Het is niet de originele steen, we weten niet precies wanneer en hoe die verdwenen is, maar een vervangende steen.

1 2 3 7