Categorie: Loakstenen

Het markestenenfietsroutegidsje is nu verkrijgbaar.

De Loakstenen- en begraafplaatsplaatsencommissie kan u nu met trots haar nieuwste product aanbieden. Een fietsrouteboekje langs de vijf voormalige marken van Enschede en een route die langs de buitenkant van de gezamenlijke vijf marken voert.
Het handige gidsje is verkrijgbaar voor € 2,95 bij Broekhuis en de verkoopadressen van de Sliepsteen.
Huis aan huis 20-05-2020 Huis aan huis 20-05-2020[/caption]
Lees meer.

De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft met samenwerking van de Stichting Historische Kring Losser weer een markesteen onthuld.

onthulling markesteen

onthulling markesteen

Een groep van ca. 30 personen was zaterdagmiddag 12 oktober jl. aanwezig aan de Vosbultweg in Glanerbrug om daar een markesteen te onthullen. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide historische verenigingen, een delegatie van de historische Kring Glanerbrug en aantal buurtbewoners heeft de voormalige bewoonster van de woning waar de steen zich naast bevindt, mw van de Woning, de steen onthuld. De huidige bewoners, het echtpaar Herbeke heeft daarna een informatiebordje bij de steen aangebracht.

Het opnieuw zichtbaar maken van markestenen is onderdeel van een omvangrijk project waar de beide verenigingen al best een aantal jaren mee bezig zijn. Zij en de andere hist. verenigingen in Twente hebben zich namelijk tot doel gesteld, het totale markestenenbestand te inventariseren en wat verdwenen is weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Toen de Loakstenencommissie als werkgroep hiermee begonnen, waren er van de 90 oorspronkelijke stenen in en rond Enschede er nog maar 30 over. Op dit moment staat de teller al weer op 50 stuks. Uiteindelijk moet dit project resulteren in een informatieve fietsroute waarbij men kan genieten van zowel natuur als cultuur. Dit bedoeld als middel om de regionale historie dichter bij de gebruikers te brengen. Deze fietsroute zal als een soort ketting de voormalige Twentse marken aan elkaar koppelen. Er is dan ook een aantal jaren geleden een platform opgericht, onder de paraplu van de Oudheidkamer Twente, die dit coördineert.

Deze markesteen, een loaksteen in algemeen beschaaft Twents, ligt op de grens van de voormalige marken Esmarke en Lossermarke. De volgende steen naar het noorden is de Lossersteen, nabij de Kennebroeksweg en naar het zuiden toe is de volgende steen de steen bij Jan Grotenhuis, aan de andere kant van de Glanerbrugstraat richting Duitse grens. Tegenwoordig is deze markegrens de gemeentegrens Enschede-Losser en die grens gaat dwars door een hoekwoning. De voordeur bevindt zich in Losser en de erker in Enschede. De naam van de steen ‘steen aan de kamp in het veld’, verwijst naar een open veld waar een kamp, een soort akker, gelegen was.
Het is niet de originele steen, we weten niet precies wanneer en hoe die verdwenen is, maar een vervangende steen.

Wigboldwandelingen deze zomer op herhaling.

paal 2

Wigboldroute: wandelen langs een historische grens in Enschede.

Vorig jaar een enorm succes dus nu op veler verzoek in de herhaling!

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) brengt deze zomer de geschiedenis van Enschede onder de aandacht door middel van stadswandelingen langs de Wigboldroute (van paal naar paal). De wandeling is ca. 5 km lang en voert langs de zes wigboldpalen die Enschede rijk is.

U kunt deze route wandelen onder leiding van deskundige gidsen.
De wandelingen vinden plaats op de zondagen 21 juli, 4 augustus en 18 augustus. De wandeling begint om 10.30 uur en duurt ca. 2,5 uur.
Deelname kost € 5,00 en is inclusief het boekje en een drankje na afloop.
Wie mee wil, kan zich per e-mail aanmelden via Loakstenencom@shsel.nl en krijgt dan de startplaats te horen.

De wandelroute is ook te vinden op de website van de SHSEL: http://www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes/ en en in de wandel- en fietsapp van Landschap Overijssel: https://www.landschapoverijssel.nl/tips-voor-op-stap.

Markesteen “Steen bij de Stroinksbleek”.

Op de hoek van de Meeuwenstraat/Pluvierstraat heeft de Loakstenencommissie een replica geplaatst van een verdwenen markesteen.  Wilt u meer weten over dit project en over markestenen ??
Kom dan naar de speciale informatie-avond op 27 september.
De loakstenencommisie geeft dan een presentatie over de achtergronden van dit project en de lokale geschiedenis van Enschede Noord.
INFORMATIE-AVOND: woensdag 27 september
bij BEIEN, Meeuwenstraat 160
zaal open 19:30 uur
entree gratis.

“de activiteiten zijn mede mogelijk door een bijdrage vanuit het wijkbudget “Jij maakt de Buurt”.

De Bleek

De Bleek

April 2016, een prima maand voor de Loakstenen- en begraafplaatsencommissie.

April is voor onze werkgroep een zeer succesvolle en vruchtbare maand geweest. Op 9 april hebben we dus onze tweejaarlijkse Loakgang gehouden. Dit keer per bus langs de grens van de Buurser- en Usselermarke. Deze tocht is door de deelnemers en ons als bijzonder positief ervaren.
Twee weken daarna hebben we maar liefs 4 informatiebordjes geplaatst bij markestenen die eind vorig jaar en begin dit jaar als replica’s door ons geplaatst zijn. Twee stenen op het UT-terrein en twee stenen in de directe omgeving van het vliegveld. Het gaat om stenen aan de Hallenweg, van Heeksbleeklaan, Noordergrensweg en de Witbreuksweg. Zie ook: http://www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaatsen-commissie/markestenen-kaart/.
Verder hebben we deze aprilmaand, na een tip, een verloren gewaande markesteen teruggevonden. Nabij een boerderij aan de Sluitersveldweg(gemeente grens Enschede-Hengelo) is de Hogeveldspaal door de bewoner weer terug geplaatst. Hij was namelijk zo’n 40 jaar geleden voorover in de sloot gevallen en daardoor lang verborgen geweest. Samen met de Historische Kring Boekelo en Museum Hengelo gaan we er een informatiebordje bij plaatsen dit jaar.
35.36-02

35.36-02 Hallenweg

35.36-01

35.36-01 van Heeksbleeklaan

Steen aan het kerkpad

Steen aan het kerkpad. Noordergrensweg

Witbreukssteen

Witbreukssteen. Witbreuksweg