• Fotoverhalen

    Oudste Inwoner, Opa Hagemeier

Oudste Inwoner, Opa Hagemeier

Schoenmaker Hagemeier was dus op 18 augustus 1945, 96 jaar oud geworden. Groot feest in de tweede Bothofdwarsstraat en met alle kinderen op de foto.

Oudste Inwoner, Opa Hagemeier

Oudste Inwoner, Opa Hagemeier

Het was in de straat erg gezellig. Iedereen kende elkaar en in de oorlog was er veel saamhorigheid ontstaan. Al was het alleen maar door alle keren dat ze samen in de schuilkelder zaten. Opa Hagemeier had in de oorlog ook voor iedereen schoenen gerepareerd. En nu was hij jarig en kwam er veel bezoek, omdat hij de oudste inwoner van Enschede was geworden. Er kwam veel bezoek, maar geen burgemeester, want die had Enschede toen even niet.

Dat was wel anders toen opa Hagemeier in 1949, 100 werd! Toen kwam zelfs de aartsbisschop van Panama, Mgr. Beckmann hem even feliciteren vóór hij weer naar Panama ging. De aartsbisschop had Hagemeier van jongs af aan in de St. Jozefkerk gekend. Daarna kwamen de kinderen uit de straat weer een zanghulde brengen. Opa schudde de handen, nam de bloemen en geschenken aan en genoot van zijn glaasje met pruimenbrandewijn.

Tegen de middag kwam er hoog bezoek. Burgemeester Van Veen, de gemeentesecretaris, de wethouders Nijkamp en Horstman en de directeur van de dienst Sociale Zaken. Hagemeier werd uit de tuin gehaald, waar hij naar zijn kippen was gaan kijken. Hij kreeg een oorkonde en een kistje sigaren. ’s Middags kwamen de meisjes van de Tricotfabriek Tuba spontaan met een pakje textiel. ’s Avonds kwamen de Leo Harmonie en “Kunst aan ’t Volk” een muzikale hulde brengen.

Opa Hagemeier werd ook in het zonnetje gezet bij het jaarlijkse uitstapje van het comité “Ontspanning aan Ouden van Dagen”. Een bustocht door Oost-Nederland met traktaties en eten na in café Engels aan de Laaresstraat. Daar waren ook optredens van artiesten en er was prijsdansen. Natuurlijk werd het amusementsprogramma even onderbroken voor toespraken van burgemeester Van Veen en wethouder Horstman, die er op wezen dat dit allemaal met particulier geld georganiseerd was. Daarna volgde een extra optreden van de nieuwe revue “Um ’n oalen Stadstorent” met een liedje over de oude baas. Die had de hele tocht in een particuliere auto mogen maken en kreeg natuurlijk weer een kist sigaren.

Opa Hagemeier overleed in december 1950, 101 jaar oud.

Hij kwam als schoenmakersgezel uit het Duitse Havixbek en was ondermeer 37 jaar bij de brandweer. Hij heeft bij branden nog met elf man aan de handzwengel van de brandspuit staan draaien. Bij het 65-jarig jubileum van het College van Brandmeesters dit voorjaar werd hij niet vergeten. Hij kreeg een kist sigaren.