Loakstenen- en begraafplaatsen commissie

 

Vanekerstenen aan de Aamsveenweg, Enschede.

  Vanekerstenen aan de Aamsveenweg, Enschede.

Naam: Een loaksteen is een grenssteen. Loak is dus Twents voor grens(scheiding). In het Nederlands kennen we het woord laak, dit wordt echter in het dagelijks taalgebruik niet of nauwelijks gebezigd. Wel komen we het tegen bij achternamen zoals : ter Laak, van Laak of Lakerink. Ook vinden we het woord terug in het begrip: laakbaar (gedrag). Hier wordt dus bedoeld dat het getoonde gedrag niet overeenstemt met de gangbare normen en waarden en dus een bepaalde grens overschrijdt.

Alle door ons verzamelde informatie over de afzonderlijke grensstenen vindt u op de markestenenkaart. Zie ook in het kader rechtsboven.

 • Het verzamelen van gegevens over marke-, wigbold- en rijksgrensstenen binnen de gemeente Enschede, met het doel deze gegevens vast te leggen voor deze en toekomstige generaties.
 • Het herstellen van het historische grensstenenbestand.
 • Het promoten van het belang van grensstenen als cultuurhistorische elementen.
 • Het verzamelen en doorgeven van gegevens betreffende de begraafplaatsen in de gemeente Enschede.
 • Onderzoek naar historische gegevens over grensstenen.
 • Pogingen ondernemen tot het opsporen van verdwenen grensstenen.
 • Het plaatsen van replica’s op plaatsen waar voorheen markestenen gestaan hebben (waar mogelijk).
 • Het houden van een tweejaarlijkse tocht langs grensmarkeringen (loakgang).
 • Het lanceren en ondersteunen van projecten die als doel hebben grensmarkeringen of aanverwante zaken te beschermen, te herplaatsen of anderszins te promoten. Dit gebeurt o.a. door het creëren van wandel- en fietsroutes

Foto’s loakgangen:

loakgang 2013 deel 1

loakgang 2013 deel 2 loakgang 2016

 


Onze commissie bestaat uit 7 leden.

Hier een filmpje handelende over ons grensbelevingsproject, gemaakt door NTR-televisie en uitgezonden in het programma AANPAKKERS: start
Hieronder een filmpje gemaakt door het ministerie van LNV over burgerinitiatieven in Nederland in 2011, betreffende Groene Projecten. Dit handelt ook over ons project: start

Hier 2 filmpjes over de opening van onze sms-fietsroute “van poal tot poal”:

 

Neem contact op met deze commissie: loakstenencom@shsel.nl