Loakstenen- en begraafplaatsencommissie

grensstenen
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker» Commissies» Loakstenen- en begraafplaatsencommissie

Vanekerstenen aan de Aamsveenweg, Enschede.

  Vanekerstenen aan de Aamsveenweg, Enschede.

De Loakstenen- en begraafplaatsencommissie (kortweg Loakstenencommissie) houdt zich bezig met grensstenen en begraafplaatsen in de gemeente Enschede. We kennen binnen dit gebied vier soorten grenzen: de landsgrens tussen Nederland en Duitsland, de markegrenzen, de grenzen van het oude wigbold van Enschede en de gemeentegrens Enschede-Lonneker. Er zijn daarom ook vier soorten grensstenen: rijksgrensstenen, markestenen, wigboldstenen en gemeentepaaltjes.

De naam van de commissie is afkomstig van het Twentse woord loak.

Een loaksteen is een grenssteen. Loak is dus Twents voor grens(scheiding). In het Nederlands kennen we het woord laak, al wordt dit woord in het dagelijks taalgebruik niet of nauwelijks gebezigd. Wel komen we het tegen bij achternamen zoals ter Laak, van Laak of Lakerink. Ook vinden we het woord terug in het begrip: laakbaar (gedrag). Hiermee  wordt bedoeld dat het getoonde gedrag niet overeenstemt met de gangbare normen en waarden en dus een bepaalde grens overschrijdt.

De commissie bestaat uit 6 leden.

Alle door ons verzamelde informatie over de afzonderlijke grensstenen vindt u op de markestenenkaart.  Zie ook in het kader linksboven.

 • Gegevens verzamelen over markestenen, wigboldstenen en rijksgrensstenen binnen de gemeente Enschede, en deze  gegevens vastleggen voor deze en toekomstige generaties.
 • Het historische grensstenenbestand herstellen.
 • Het belang van grensstenen als cultuurhistorische elementen promoten.
 • Gegevens over de begraafplaatsen in de gemeente Enschede verzamelen en doorgeven .

 • Onderzoek doen naar historische gegevens over grensstenen.
 • Verdwenen grensstenen opsporen en herstellen.
 • Replica’s van markestenen plaatsen. (waar mogelijk).
 • Organiseren van rondleidingen langs grensmarkeringen (loakgang).
 • Projecten lanceren en ondersteunen die als doel hebben grensmarkeringen of aanverwante zaken te beschermen, te herplaatsen of anderszins te promoten, zoals wandel- en fietsroutes ontwikkelen.

Zie ook:

en:

https://groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld/loakstenen-in-beeld

 

Alle informatie over de verschillende soorten grenzen en grensstenen is te vinden op aparte pagina’s, zie het kader linksboven.

 

Foto’s loakgangen:

loakgang 2016 loakgang 2013 deel 1 loakgang 2013 deel 2

 

Hier een filmpje over ons grensbelevingsproject, gemaakt door NTR-televisie en uitgezonden in het programma AANPAKKERS: start
Hier een filmpje gemaakt door het ministerie van LNV over burgerinitiatieven in Nederland in 2011, betreffende Groene Projecten. Dit handelt ook over ons project: start

 

 

Neem contact op met deze commissie: loakstenencom@shsel.nl