Monumenten commissie

Enschede_Synagoge_Ingang.jpg

Vliegveld Twente

Deze commissie treedt met de gemeente in discussie over het te voeren monumentenbeleid.
De commissie verzette zich met succes, samen met de binnenstadscommissie, tegen het slopen van panden aan de Noorderhagen. In de Laares is de commissie actief.
Ook op het gebied van hert archeologiebeleid is de commissie gesprekspartner.

Neem contact op met deze commissie.


Het herbestemmen van ongebruikte kerkgebouwen.
Veel kerkgenootschappen zien hun ledenaantal almaar kleiner worden. Als gevolg daarvan komen nogal wat kerken leeg te staan. In heel Nederland zullen naar schatting 1500 tot 2000 kerken in de komende jaren hun deuren definitief moeten sluiten. Ook in Enschede is dit proces al volop in gang. Het wordt voor de krimpende kerkgenootschappen steeds moeilijker om de lasten van de ongebruikte panden te dragen en daarom moet steeds vaker besloten worden om de panden af te stoten. Vaak doen zij dat met pijn in het hart, ze zijn veelal zeer verknocht aan hun pand. Recentelijk hebben we via de media bijvoorbeeld het bedroefde afscheid van de Detakerk en de kerk van het Apostolische Genootschap kunnen meebeleven.
De monumentencommissie helpt, samen met andere monumentorganisaties en de gemeente, bij het goed uitvoeren van de herbestemming van zo’n kerk. En dat is nog niet zo’n eenvoudige taak. Een kerk is een zeer specifiek bouwwerk dat zonder wijzigingen vrijwel nergens anders voor te gebruiken is. De mogelijkheden en moeilijkheden variëren per kerk en er zal voor iedere kerk een eigen oplossing gevonden moeten worden. Uiteraard is er steeds het streven om in ieder geval het uiterlijk en liefst ook zoveel mogelijk karakteristieke delen van het interieur te behouden. Dat streven is regelmatig in meerdere of mindere mate in conflict met de financiële belangen van een potentiele koper. En dan volgt een lange zoektocht naar een compromis waarmee alle partijen min of meer kunnen leven.
Op dit moment zijn we als monumentbeschermers op een keerpunt aangeland. Zowel wij als ook de betrokken gemeenteambtenaren hebben onvoldoende mogelijkheden om de aanzwellende stroom van kerkherbestemmingen tot in detail af te handelen. Daarnaast dient het inzicht zich aan dat er naar alle waarschijnlijkheid voor een aantal kerken helemaal geen koper te vinden zal zijn. Deze kerken zullen dus uiteindelijk gesloopt gaan worden. We gaan daarom onze energie vooral richten op de meer kansrijke kerken. De Adviescommissie Cultuurhistorie Enschede heeft een lijst met kerken gemaakt, inclusief een waardering. U kunt deze lijst hier vinden: inventarisatie kerkgebouwen Enschede. We gaan deze lijst gebruiken als een vertrekpunt. De lijst is naar alle waarschijnlijkheid niet uitputtend en het kan zijn dat er bij de weging zaken over het hoofd gezien zijn. We nodigen dan ook iedereen uit voor eventuele aanvullingen en opmerkingen.

De stichting heeft in de loop der jaren mening monument of monumentwaardig object voorzien van een informatiebordje: lijst van bordjes