Cursus ‘Geschiedenis van de 20e eeuw’.

Datum

Middagcursus geschiedenis

De populaire cursussen van de SHSEL over de geschiedenis van Enschede worden dit voorjaar herhaald op de dinsdagmiddag. De begincursus van de prehistorie tot de 19e eeuw in februari, de vervolgcursus in maart.

De vier middagen worden gehouden in Prismare en beginnen om 14.00 uur. Kosten: voor contribuanten van de SHSEL 25 euro, voor anderen 40 euro.

Opgave: Bart Jansen, tel. 06–3435 4516,

e-mail jansebart@gmail.com.

Programma vervolgcursus:

1 maart:

Siebe Rossel over wonen en werken, de sociale situatie van de arbeiders en hun woonsituatie.

8 maart:

Dick Schlüter beschrijft wat de gevolgen zijn voor Enschede van twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog.

15 maart:

Jan Astrego behandelt de stadsontwikkeling met o.a. het herbestemmen van de verlaten fabriekterreinen en de planning van de nieuwe (zuid)wijken.

22 maart:

Dick Buursink spreekt over de politieke situatie, de afbraak van de textiel en de ombouw tot dienstenstad en de regionale ambities van Enschede onder burgemeester Peter den Oudsten.