De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft met samenwerking van de Stichting Historische Kring Losser weer een markesteen onthuld.

Datum

onthulling markesteen

onthulling markesteen

Een groep van ca. 30 personen was zaterdagmiddag 12 oktober jl. aanwezig aan de Vosbultweg in Glanerbrug om daar een markesteen te onthullen. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide historische verenigingen, een delegatie van de historische Kring Glanerbrug en aantal buurtbewoners heeft de voormalige bewoonster van de woning waar de steen zich naast bevindt, mw van de Woning, de steen onthuld. De huidige bewoners, het echtpaar Herbeke heeft daarna een informatiebordje bij de steen aangebracht.

Het opnieuw zichtbaar maken van markestenen is onderdeel van een omvangrijk project waar de beide verenigingen al best een aantal jaren mee bezig zijn. Zij en de andere hist. verenigingen in Twente hebben zich namelijk tot doel gesteld, het totale markestenenbestand te inventariseren en wat verdwenen is weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Toen de Loakstenencommissie als werkgroep hiermee begonnen, waren er van de 90 oorspronkelijke stenen in en rond Enschede er nog maar 30 over. Op dit moment staat de teller al weer op 50 stuks. Uiteindelijk moet dit project resulteren in een informatieve fietsroute waarbij men kan genieten van zowel natuur als cultuur. Dit bedoeld als middel om de regionale historie dichter bij de gebruikers te brengen. Deze fietsroute zal als een soort ketting de voormalige Twentse marken aan elkaar koppelen. Er is dan ook een aantal jaren geleden een platform opgericht, onder de paraplu van de Oudheidkamer Twente, die dit coördineert.

Deze markesteen, een loaksteen in algemeen beschaaft Twents, ligt op de grens van de voormalige marken Esmarke en Lossermarke. De volgende steen naar het noorden is de Lossersteen, nabij de Kennebroeksweg en naar het zuiden toe is de volgende steen de steen bij Jan Grotenhuis, aan de andere kant van de Glanerbrugstraat richting Duitse grens. Tegenwoordig is deze markegrens de gemeentegrens Enschede-Losser en die grens gaat dwars door een hoekwoning. De voordeur bevindt zich in Losser en de erker in Enschede. De naam van de steen ‘steen aan de kamp in het veld’, verwijst naar een open veld waar een kamp, een soort akker, gelegen was.
Het is niet de originele steen, we weten niet precies wanneer en hoe die verdwenen is, maar een vervangende steen.