HEF fonds

Industriestad 1922 bw uitsnede

Actief Enschede in beeld brengen.

De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker onderneemt veel activiteiten om de interessante geschiedenis van onze stad in beeld te brengen. Dat doen wij uiteraard niet alleen. Ook anderen, zowel organisaties als individuen, organiseren initiatieven. De Sociëteit wil dat ook stimuleren.

Er is binnen de Sociëteit een fonds in het leven geroepen, Historisch Enschede Fonds, kortweg HEF genoemd. Op dit fonds kan, als co-financier, een beroep gedaan worden als een initiatief wordt opgestart waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het in beeld brengen van een stuk van de Enschedese geschiedenis. Daarbij kan het gaan om een publicatie, film, documentaire, theater/muziekevenement of bijvoorbeeld een expositie.

Een bijdrage kan maximaal € 5000,- bedragen en de Sociëteit zal nooit meer dan 50% van maximaal € 10.000,- financieren. Dat betekent ook dat de basisfinanciering eerst elders georganiseerd moet worden.

De aanvraag kan worden ingediend bij het bestuur van de Historische Sociëteit en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het gaat om een activiteit waarmee een onderdeel van de Enschedese geschiedenis weer onder de aandacht wordt gebracht;
  2. De activiteit is een initiatief van een groep mensen of een organisatie die ook een juridische entiteit vormen;
  3. De organisatoren hebben financiële steun verworven van anderen waarmee hun begroting voor de betreffende activiteit minimaal voor 50% is gedekt;
  4. Het bestuur van de Historische Sociëteit bepaalt of de betreffende activiteit voldoende inhoudelijke kwaliteit heeft en bijdraagt aan het ‘levend’ houden van de stadsgeschiedenis;
  5. De aanvraag kan worden ingediend bij de secretaris van de Historische Sociëteit en zal door het bestuur binnen twee maanden worden afgehandeld;
  6. Tegen een afwijzing is geen beroep mogelijk;
  7. Na afloop van de activiteit wordt een inhoudelijk en financieel verslag aangeboden aan ons bestuur waarna de daadwerkelijke eindafrekening wordt geeffectueerd;
  8. In overleg met ons bestuur kan een voorschot worden toegekend dat bij de definitieve eindafrekening wordt verrekend;

Historie

Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker

Fonds