Het Canon van Enschede

Een korte stadsgeschiedenis

Een werkgroep van de SHSEL is met hulp van het Stadsarchief Enschede, een jaar bezig geweest met die 43 teksten. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal goed zijn. Sterker nog, er zullen vast wel fouten en onvolledigheden in zitten. Hierbij roepen we lezers van deze korte geschiedenis op, ons vooral alle op- en aanmerkingen te geven die ze kunnen bedenken. Ook als u vindt dat belangrijke onderwerpen ontbreken moet u ons dat melden. We kunnen eventueel nog zeven onderwerpen toevoegen.

U kunt onderaan elke pagina uw reactie geven of via het formulier onderaan deze pagina.