Lezingencyclus over de geschiedenis van Enschede

Datum

De eerste lezingencyclus van de SHSEL over de geschiedenis van Enschede en omgeving tot aan de Eerste Wereldoorlog was een succes. De serie gaat daarom in de herhaling. De cursus wordt gegeven door Dick Schlüter, Geert Bekkering en Kor Feringa. Deelnemers krijgen na afloop van elke bijeenkomst de PowerPointpresentatie thuis gezonden via hun e-mailadres.

Data, plaats en tijd
De cursus omvat vier bijeenkomsten in de SHSEL-ruimte in Prismare (Roombeek) op 19 en 26 januari en op 2 en 9 februari. Tijd: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) tot 22.00 uur.
Prijs
€ 25,- voor leden, € 45,- voor niet-leden (incl. consumpties).
Opgave
Opgave bij Bart Jansen, Vrugginklanden 4, 7542 XK Enschede,
tel. 06–34 35 45 16, e-mail: jansebart@gmail.com.

lees meer: Onderwerpen per bijeenkomst