Loakstenencommissie in beeld.

Datum

De Loakstenen- en begraafplaatsencommissie is benaderd door de vrijwilligerswebsite: www.groenbezig.nl met de vraag of zij mee wilde werken aan een item betreffende hun activiteiten. Via deze link kunt u het resultaat zien: Loakstenen in beeld (groenbezig.nl)