De SHSEL heeft in samenwerking met de Heemkunde vereniging Gemeente Oalde Weersel en het Landschap Overijssel een replica geplaatst van de verdwenen markesteen bij het Lonnekermeer.