n Sliepsteen 109

Datum

Cover n Sliepsteen 109

Cover n Sliepsteen 109

Een extra dik nummer (40 pagina’s) van n Sliepsteen, helemaal gewijd aan de Stadsbrand van 1862. En we hebben veel zaken gepubliceerd, die nog niet eerder geschreven waren.

 • Johan Hemken schrijft over de ellende die de gewone (niet-verzekerde) burger van de stadsbrand ondervonden heeft. 3675 mensen hadden have en goed verloren!
 • Frans Agterbosch heeft achterhaald hoe de man die verdacht werd van de brandstichting nu werkelijk heette: niet Lodewijk van Voorst!
 • Anne Riemersma laat met citaten uit egodocumenten (brieven en dagboeken) lezen, hoe de mensen de brand ervaren hebben.
 • Uit het Van Heek-archief presenteert archivaris Olaf Visscher een brief van Anna Catharina Blijdenstein aan haar broer Wim.
 • Stadsarchivaris Adrie Roding schrijft hoe de wederopbouw van Enschede door het stadsbestuur werd georganiseerd. Volgens een Amerikaans stratenpatroon?
 • In 1959 maakte Klaas Nanning een vogelvluchttekening van Enschede in 1926. We zien het stadje vlak voordat het verbrandde. Die afbeelding is middenin het blad gedrukt, zodat u hem er met minimale beschadiging uit kunt halen en inlijsten. Achterop deze tekening wordt een uitgebreide toelichting gegeven.
 • Klaas Nanning heeft in 1959 ook zelf precies aangegeven welke afbeeldingen en archieven hij gebruikte voor zijn reconstructie. Die worden in een artikel uitgebreid getoond.
 • Wim H. Nijhof geeft aan dat in 1867 – kort na de herbouw van Enschede – de eerste arbeidersonlusten in de textielindustrie uitbraken. Dit is eigenlijk de aanleiding voor zijn op 8 mei te verschijnen boek over “Honderd jaar sociale strijd in Twente”.
 • Robert Kemper Alfering vertelt over de uitvoerige manier waarop de stadsbrand in 1912 en 1962 herdacht is.
 • Els Lurvink gaat in haar Sliepsel in op Schoorstenen en brandpreventie.
 • Geert Bekkering en Robert Kemper vertellen hoe er misbruik is gemaakt van de vogelvluchtkaart van Klaas Nanning, o.a. in het gebouw van de Nationale Levensverzekeringsbank aan het Van Loenshof. Op dat gebouw zit een fraai bronzen kunstwerk van de Rotterdamse kunstenares mej. JH. Hans.
 • Frans Agterbosch heeft de eerste brief teruggevonden, die burgemeester L. ten Cate, na de stadsbrand schreef aan de Commissaris de Koningin in Zwolle.