n Sliepsteen 122 is uit

Datum

n sliepsteen 122

n sliepsteen 122

In dit speciale nummer van n Sliepsteen een goed onderbouwd verhaal van Frans Roeloffzen, waarom Enschede niet in 1325 stadsrechten kreeg, maar al in 1300. Dan wordt het zeer aannemelijk dat het stadswapen van Enschede het ‘slaghek’ afgeleid is van het wapen van de bisschop van Utrecht. Op- en aanmerkingen op dit artikel zijn zeer welkom. We willen eigenlijk de geschiedenis van Enschede recht doen en de officiële geschiedschrijving herschrijven.

* De Demmersmöl in Lönneker: van watermöl tot weendmöl … Willem Bulter
* Een landschap als een lappendeken … Geert Bekkering (en Jan Schukkink); over de cultuurhistorie van het gebied van het voormalige Vliegveld Twente
* Hoe de beatmuziek z’n intrede deed in Schouwburg Irene … en weer verdween … Ben Siemerink (en Henk van Rees)
* Vogelvangers, herinneringen van veldwachter Bongers (deel 10), met illustraties van Sanne van Dragt.