Nieuws

Koningsplein (brief van de SHSEL aan het college)

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

Secretariaat: Krooshooplanden 1, 7542 HZ Enschede

Enschede, x januari 2012

Betr.: naamgeving openbare ruimte

Geacht College,

Bij het lezen van recent verschenen raadsstukken inzake de uitbreiding van de Van Heekgarage, valt op dat daarin wordt gesproken over het Koningsplein als nieuw stadsplein  in de Boulevard 1945. Wij hebben begrepen dat wordt beoogd de nieuwe hoofdingang van het MST zelfs aan dat plein te situeren.

Over de naamgeving van het plein hebt u nog niet een officieel besluit genomen. De naam Koningsplein is dus niet meer dan de onder ambtenaren gebruikte werktitel.

Het bestuur van de SHSEL is van mening dat zich hier de unieke kans voordoet een belangrijk stadsplein te benoemen naar iemand die zich voor Enschede uitermate verdienstelijk heeft gemaakt, te weten oud-burgemeester Wim Thomassen (1909-2001, burgemeester 1958-1965).  Hij toch is het geweest die in de jaren zestig van de vorige eeuw door onder meer onvermoeid te ijveren voor de aanleg van de A1 en voor de vestiging van de (toen nog) Technische Hogeschool Twente na de eerste wederopbouwfase de basis heeft gelegd voor de stad zoals die nu functioneert.

Het benoemen van straten naar oud-burgemeesters is in deze gemeente niet ongebruikelijk. Om ons tot de 20e eeuw te beperken: zowel naar burgemeester Edo Bergsma als naar de burgemeesters Van Veen en Vleer zijn straten genoemd.

De nu officieus gebruikte naam Koningsplein is afgeleid van die van de Koningsstraat, die – zoals bekend – op zijn beurt weer verwijst naar koning Lodewijk Napoleon, in de Franse tijd (1806-1810) koning van Holland namens zijn broer, de keizer van Frankrijk.

Het komt o.i. tegen deze achtergrond wat vreemd over, nu in de komende jaren wordt herdacht dat het Koninkrijk der Nederlanden onder het Huis Oranje-Nassau 200 jaar bestaat en de inhuldiging van koning Willem-Alexander niet lang meer op zich zal laten wachten, een belangrijk stadsplein feitelijk te benoemen naar een vertegenwoordiger van de destijds bezettende macht, ook al valt betrokkene persoonlijk wellicht weinig te verwijten.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Namens het bestuur van de SHSEL,

Kor Feringa, secr.

n Sliepsteen 108

cover n Sliepsteen 108

cover n Sliepsteen 108

 • Turfwinning in het Aamsveen – Georges Schafraad
 • Kleine monumenten (68) – Geert Bekkering
 • Reacties van lezers
 • Firma J.W. Bos & Zn. – Wim H. Bos
 • Hutje op de hei? – Ben Kuipers
 • Sliepsels – Els Lurvink
 • Piet Smeele’s glas-in-loodkunst – Geert Bekkering
 • Albert Plesman in Het Driene -door Jan Benink
 • Zomer 1917 – Johan Hemken

n Sliepsteen 107

Cover Sliepsteen 107

 • Enschede wint strijd om de de derde TH-Ab Gellekink
 • Kleine monumenten(67)-Geert Bekkering
 • De schietploeg van het stadhuis-Jan Benink
 • Ik smiet oe alle roeten kapot!-Geert Bekkering
 • Het Ei en de Katoenstraat-R. Kalkhoven
 • Straatnaam als spiegel van historie-Paul Snellink
 • Daklandschap van Thomas Thijs-Geert Bekkering
 • Sliepsels-Els Lurvink
 • Herinneringen van een UT student-Marc Schlüssler
 • De waterspuwer van het Volkspark-Johan Hemken
 • Er kan er maar één de eerste zijn-Ab Gellekink

Fotoverhalenmiddag over Feest op zondag 2 oktober

Zondag 2 oktober houdt de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker weer een fotoverhalenmiddag, dit keer rond het thema ‘Feest!’. Oude foto’s van feesten in de openbare ruimte roepen herinneringen op en die persoonlijke verhalen worden door de SHSEL verzameld. De collectie bestaat onder andere uit foto’s van Koninginnefeesten, optochten, bevrijdingsfeesten en jubileumfeesten.

 

In de gezellige ambiance van het muziekatelier in Prismare komen de verhalen los. We nodigen iedereen uit om te komen kijken en luisteren en hun eigen verhaal te vertellen. De middag staat onder leiding van Dick Buursink.

De fotoverhalenmiddag wordt gehouden in wijkcentrum Prismare in Roombeek en is gratis toegankelijk. Aanvang: 14.00 uur. Gezien het thema is de aankleding van de middag extra

feestelijk. In Prismare is vanaf 24 september ook een tentoonstelling rond het thema ‘Feest!’ te zien.

Die tentoonstelling en de fotoverhalenmiddag maken deel uit van ‘Verzamelwoede’ van het festival Grenswerk, dat van 24 september tot en met 2 oktober in Enschede plaatsheeft. De fototentoonstelling is tot en met november 2011 te bezoeken.

 

Wat: Fotoverhalenmiddag SHSEL
Wanneer: zondag 2 oktober 2011, van 14 tot 16 uur, zaal open 13.30 uur
Waar: Prismare, Roomweg 167d, Enschede

Fototentoonstelling Zorg in MST

Tot eind september is in het MST aan het Ariënsplein de fototentoonstelling  Zorg in Enschede te zien. Deze tentoonstelling, samengesteld door de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker toont de praktijk van het ziekenhuis tussen 1920 en 1980. De verzameling bevat foto’s van grote ziekenzalen, operatiekamers en bijvoorbeeld de voorloper van de moderne couveuse. Maar ook de ziekenhuiskeuken en de zusteropleiding komen aan bod. De expositie is dagelijks tussen 9 en 16.30 uur te bekijken op de begane grond van het MST aan het Ariënsplein in Enschede. De foto’s hangen in de eerste gang aan de rechterhand direct na binnenkomst.

Begin 2010 is de SHSEL gestart met een foto- en verhalenproject om de recente, sociale geschiedenis van Enschede vast te leggen. Zorg is het tweede thema waaraan aandacht wordt besteed.

n Sliepsteen 106

Cover n Sliepsteen 106 zomer 2011

Cover n Sliepsteen 106 zomer 2011

 • Sinds 1949 is er een toneelvereniging De Vrienschap. Het kiekje is uit 1959.
 • Juwelier Koelink zit vanaf 1895 in Enschede en vanaf 1900 in de Haverstraatpassage. Els Lurvink verhaalt van goud en mensen
 • In het huis van W.H. van Heek, vanaf 1896 aan de Hengelosestraat 98, zit vanaf 1986 een gevelsteen met een gouden olifant.
 • Het oude erve Schildkamp in de Beekhoek tussen Glanerbrug en Losser heeft een bewogen geschiedenis. Theo Kamphuis beschrijft vooral de laatste 200 jaar. Daarbij de bouw van het Olafklooster en de overgang tot Syrisch Orthodox klooster.
 • Het Menko-Eldersheimhuis aam de Tromplaan werd gebouwd door De Bazel, werd in de oorlog geconfisceerd en is Hotel Memphis geweest en nu onderkomen van IAA Architecten. Leon Brokers schreef een artikel hoofdzakelijk over de architectuur en inrichting van het huis.
 • In 1833 schreef B.W. Blijdenstein jr. een dissertatie  op ‘zakelijke overeenkomsten’. “Let altijd meer op wat mensen feitelijk willen, dan op datgene wat ze zeggen of schrijven”. B.W. Blijdenstein was de oprichter van de Twentsche Bankvereeniging.
 • In café Nijmeijer aan de Brinkstraat gaat het al drie generaties heel gezellig toe. ‘Oud-stamgast’ Ab Gellekink schreef er met verve over.
 • Er liggen nogal wat relaties tussen de textielindustrie in Haaksbergen en Enschede. Wim Nijhof zocht het uit.
 • Er zijn een aantal heel dikke stenen in Enschede. Sinds kort is er één bij op de hoek Hoegelandsingen/Padangstraat.

Wie weet er meer over deze foto?

optocht ca 1930 Oldenzaalsestraat

optocht ca 1930 Oldenzaalsestraat


In de zoektocht naar foto’s over feest vieren in Enschede stuitte de historische sociëteit van Enschede op een foto van een optocht. Wie weet meer te vertellen over deze foto of over dergelijke optochten in Enschede? Laat het de stichting weten via fotoverhalen@shsel.nl of bel de projectleider op 06 46461319.

De Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker is nog op zoek naar meer verhalen en foto’s over feest vieren in Enschede. Bijvoorbeeld over de feesten in de fabrieken of de volksfeesten van de stad. Wie meer weet of materiaal heeft kan dit bij de stichting inleveren. Dat kan elke maandagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur in Prismare in de wijk Roombeek. Vrijwilligers van de stichting digitaliseren de aangeleverde foto’s. Wie op een ander tijdstip foto’s wil aanbieden of zijn/haar verhaal wil vertellen, kan de projectleider bellen op telefoonnummer 06 46461319.

De sociëteit houdt in het najaar van 2011 een fotoverhalenmiddag over het thema Feest in Enschede in Prismare. Aansluitend is er een tentoonstelling.

17 maart fotoverhalenmiddag over zorg bij De Posten

Wat is er allemaal veranderd in de kraamzorg en hoe ging het er aan toe voordat de thuiszorg bestond? Hoe was het om met vele zieken op zaal te liggen? Donderdag 17 maart toont de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker in Zorgcentrum De Posten foto’s over de zorg in Enschede tussen 1920 en 1980. Alle aspecten van de zorg komen aan bod, van wijkzuster tot geestelijke gezondheidszorg.

De fotoverhalenmiddag wordt gehouden in De Brink van Zorgcentrum De Posten in Enschede-Zuid. De zaal gaat open om 14.15 uur en om 14.30 uur start de bijeenkomst. Om 16.30 uur eindigt de fotoverhalenmiddag en is er gelegenheid om de bijbehorende fototentoonstelling te bezoeken.

We nodigen iedereen uit om te komen kijken en luisteren en hun eigen verhaal te vertellen. De bijeenkomst is een onderdeel van het fotoverhalenproject van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.

De foto’s over de zorg in Enschede hangen tot en met juni 2011 op de begane grond in Zorgcentrum De Posten. De tentoonstelling is elke dag te bezoeken tussen 9 en 20 uur.

Op zondag 23 januari vindt in de Centrale bibliotheek een bijeenkomst plaats over het verdwijnen van de textielindustrie.

Op zondag 23 januari vindt in de Centrale bibliotheek een bijeenkomst plaats over het verdwijnen van de textielindustrie.

Door het verdwijnen van de textielindustrie is het aanzien van de stad erg veranderd.

Gespreksleider Siebe Rossel gaat hierover in gesprek met Jan Astrego, Adrie Roding en Kor Feringa.

Na de pauze kunnen de gasten vragen stellen en zich mengen in het gesprek.

Toegang gratis. Centrale, Pijpenla.

Inloop van af 14.30 – start om 15.00 uur.

Zie ook: www.obenschede.nl