Nieuws

Overduin

De Sociëteitsavond 24 maart 2020
Documentaire dominee Overduin

gaat NIET door

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en gelezen zijn en worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland afgelast. Dit om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregel geldt vanaf donderdag 12 maart 2020 en geldt voor de gehele maand maart.
Als sociëteit volgen wij de adviezen van de GGD en RIVM en moeten daarom helaas de sociëteitsavond van 24 maart 2020 laten vervallen. U krijgt bericht en een nieuwe persoonlijke uitnodiging wanneer we een nieuwe datum hebben vastgesteld om de film te vertonen.

Voor actuele informatie over het virus raden we aan de website van het RIVM te raadplegen.
Mocht het RIVM advies andere consequenties hebben voor de activiteiten van onze sociëteit, dan laten we dit weten.

Het bestuur van Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.

Boekenmarkt historische boeken

Boekenmarkt

Boekenmarkt

De boekenmarkt van tweedehands historische boeken over Enschede, Twente en Overijssel staat weer voor de deur bij de Historische Sociëteit Enschede Lonneker. Door het jaar heen ontvangt de Historische Sociëteit veel boeken over Enschede, Twente en Overijssel. Die boeken wil de Historische Sociëteit niet allemaal voor zichzelf houden. Dubbele boeken gaan in de verkoop en zullen door de Promotiecommissie van de Historische Sociëteit voor sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden op de komende boekenmarkt in Prismare.

Tevens zullen de historische stadsplattegrond uit 1907, het Boerderijboek deel 3, de jubileumkrant over 1968 alsmede het boek over de Deurningerstraat en over het Hogeland te koop zijn. Oude, nog voorradige Sliepstenen, het kwartaalblad van de Historische Sociëteit, gaan in de uitverkoop voor 50 cent per stuk of 6 Sliepstenen voor € 2,50 .

De boekenmarkt wordt gehouden op vrijdagmiddag 15 november van 16.00 tot 19.00 uur in Prismare aan de Roomweg 167 in Atelier 2 op de eerste verdieping.

De Loakstenencommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker heeft met samenwerking van de Stichting Historische Kring Losser weer een markesteen onthuld.

onthulling markesteen

onthulling markesteen

Een groep van ca. 30 personen was zaterdagmiddag 12 oktober jl. aanwezig aan de Vosbultweg in Glanerbrug om daar een markesteen te onthullen. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van beide historische verenigingen, een delegatie van de historische Kring Glanerbrug en aantal buurtbewoners heeft de voormalige bewoonster van de woning waar de steen zich naast bevindt, mw van de Woning, de steen onthuld. De huidige bewoners, het echtpaar Herbeke heeft daarna een informatiebordje bij de steen aangebracht.

Het opnieuw zichtbaar maken van markestenen is onderdeel van een omvangrijk project waar de beide verenigingen al best een aantal jaren mee bezig zijn. Zij en de andere hist. verenigingen in Twente hebben zich namelijk tot doel gesteld, het totale markestenenbestand te inventariseren en wat verdwenen is weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen. Toen de Loakstenencommissie als werkgroep hiermee begonnen, waren er van de 90 oorspronkelijke stenen in en rond Enschede er nog maar 30 over. Op dit moment staat de teller al weer op 50 stuks. Uiteindelijk moet dit project resulteren in een informatieve fietsroute waarbij men kan genieten van zowel natuur als cultuur. Dit bedoeld als middel om de regionale historie dichter bij de gebruikers te brengen. Deze fietsroute zal als een soort ketting de voormalige Twentse marken aan elkaar koppelen. Er is dan ook een aantal jaren geleden een platform opgericht, onder de paraplu van de Oudheidkamer Twente, die dit coördineert.

Deze markesteen, een loaksteen in algemeen beschaaft Twents, ligt op de grens van de voormalige marken Esmarke en Lossermarke. De volgende steen naar het noorden is de Lossersteen, nabij de Kennebroeksweg en naar het zuiden toe is de volgende steen de steen bij Jan Grotenhuis, aan de andere kant van de Glanerbrugstraat richting Duitse grens. Tegenwoordig is deze markegrens de gemeentegrens Enschede-Losser en die grens gaat dwars door een hoekwoning. De voordeur bevindt zich in Losser en de erker in Enschede. De naam van de steen ‘steen aan de kamp in het veld’, verwijst naar een open veld waar een kamp, een soort akker, gelegen was.
Het is niet de originele steen, we weten niet precies wanneer en hoe die verdwenen is, maar een vervangende steen.

Wigboldwandelingen deze zomer op herhaling.

paal 2

Wigboldroute: wandelen langs een historische grens in Enschede.

Vorig jaar een enorm succes dus nu op veler verzoek in de herhaling!

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) brengt deze zomer de geschiedenis van Enschede onder de aandacht door middel van stadswandelingen langs de Wigboldroute (van paal naar paal). De wandeling is ca. 5 km lang en voert langs de zes wigboldpalen die Enschede rijk is.

U kunt deze route wandelen onder leiding van deskundige gidsen.
De wandelingen vinden plaats op de zondagen 21 juli, 4 augustus en 18 augustus. De wandeling begint om 10.30 uur en duurt ca. 2,5 uur.
Deelname kost € 5,00 en is inclusief het boekje en een drankje na afloop.
Wie mee wil, kan zich per e-mail aanmelden via Loakstenencom@shsel.nl en krijgt dan de startplaats te horen.

De wandelroute is ook te vinden op de website van de SHSEL: http://www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes/ en en in de wandel- en fietsapp van Landschap Overijssel: https://www.landschapoverijssel.nl/tips-voor-op-stap.

Onthulling fraaie grenssteen

tekst en foto: Loakstenencommissie SHSEL

Hubert Feldhaus

Hubert Feldhaus

Op zaterdag 11 mei 2019 is onder grote publieke belangstelling een fraaie grenssteen onthuld in de tuin van café-restaurant Sandersküper, vlak bij de voormalige grensovergang aan de Knalhutteweg.
Het gaat om een bijzonder mooi bewerkte grenssteen, met het wapen van de provincie Overijssel aan de ene kant en het wapen van het bisdom Münster aan de andere kant. De steen verdween zo’n veertig jaar geleden en werd teruggevonden door Hubert Feldhaus. Feldhaus vertelt: “Ik ben geboren op boerderij de Rother Lappen en achter ons huis stond deze mooie grenssteen. De steen is in 1756 geplaatst als vervanging van een houten paal, die intussen verrot en omgevallen was. Hij heeft 425 jaar dienst gedaan als grenssteen, maar is in de jaren zeventig verplaatst. Ik kwam erachter dat de steen bij iemand in de tuin stond en de nieuwe eigenaar bood mij de steen aan. Maar zo’n steen is geen particulier bezit, die behoort toe aan de landen een beide zijden van de grens.”
De Heimatverein Alstätte, de Schützenverein Alstätte-Brook en de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) hebben er met financiële steun van de deelstaat Nordrhein-Westfalen gezamenlijk voor gezorgd dat de steen nu staat op een plek waar hij door veel mensen te bewonderen is.

Samenwerking
In hun speeches prezen Karola Voss, burgemeester van Ahaus, wethouder Kampman van Enschede en een vertegenwoordigster van de Kreis Borken de grensoverschrijdende samenwerking. We leven hier niet aan weerszijden van een grens die mensen scheidt, maar we ontmoeten elkaar aan de grens. We hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren, en zo leven we eigenlijk midden in Europa. Na deze stimulerende woorden speelde de kapel van de schutterij Alstätte-Brook Ode an die Freude, het Europees volkslied.
Daarna werd de steen onthuld en werden de aanwezigen onthaald op een frisse dronk.

Fietsroute
Harry van der Sleen, voorzitter van de Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, memoreerde dat de wapensteen ook een kijkpunt is in de Grenstenenroute, een fietsroute langs de Nederlands-Duitse grens, ontwikkeld door de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Heimatverein Alstätte. De tweetalige brochure is te verkrijgen bij toeristische informatiepunten, bij horeca langs de route en bij de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. De route is ook als gpxbestand te downloaden op http://www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes/ en is onderdeel van de routeapp van Landschap Overijssel, zie: https://www.landschapoverijssel.nl/.