Nieuws

n Sliepsteen 136 winter 2018

Inhoud:

 • Vliegveld Twente……………………………….Marcel Meijer Hof
 • Stolker: een begrip, een winkel………… Margôt Stolker
 • Zwitserleven op het Hogeland……………Claus Brockhaus
 • Ook gebouwd in Enschede………………….Leon Brokers
 • Doodelijk ongeluk…………………………….Aagje van Haarst-Dierdorp en Albert Platvoet
 • Via Enschede naar de vrijheid……………Jan-Marinus Jansen
 • Aan de moeders van de in Enschede overleden Engelse en andere krijgsgevangenen...…………………………..Mien Bonzet
 • Sint Isidorus…………………………………….Marcel Meijer Hof
n Sliepsteen 136
n Sliepsteen 136

Jubileumkrant

Jubileumkrant.

Jubileumkrant

Jubileumkrant

 

 

 

I.v.m. haar 50-jarig jubileum heeft de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker een jubileumkrant met authentieke nieuwsberichten uit 1968 uitgegeven. Deze 12 pagina’s tellende Tubantia is samengesteld uit tientallen berichten uit ruim 100 originele krantenpagina’s die wij bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle hebben gescand.
Alle abonnees van de Sliepsteen, het kwartaalblad van de Historische Sociëteit, ontvangen een gratis exemplaar. Voor niet abonnees is de krant te koop bij de Enschedese boekhandel voor de prijs van € 2,35. Zij die de krant per post wensen te ontvangen betalen € 2,49 extra aan portokosten. Ook kunt u de krant kopen in onze ruimte bij Prismare, op maandagmorgen en/of vrijdagmiddag.

BOEKENMARKT

Boeken Twente en Overijssel

Boeken Twente en Overijssel

De Promotiecommissie organiseert op vrijdag 16 november a.s.
van 16.00 tot 20.00 een BOEKENMARKT met veel historische
boeken van m.n. Enschede, Twente en Overijssel.
Een mooie kans om uw verzameling aan te vullen,c.q. op te starten.
De boeken zullen tegen sterk gereduceerde prijzen worden aan-
geboden wegens ruimtegebrek in ons documentatie-centrum.

Tevens zullen de historische stadsplattegrond uit 1907, Boerderij-
boeken no. 3 alsmede boeken Deurningersstraat worden verkocht.
De BOEKENMARKT zal plaatshebben in onze ruimte in PRISMARE
aan de Roomweg.

n Sliepsteen 135 herfst 2018

n Sliepsteen 135

n Sliepsteen 135

Inhoud:

 • De teruggevonden geschiedenis van een fabriek………………….Marlies Enklaar.
 •  Bungalowpark Het Teesinkbos……Bond Heemschut, Team Twente.
 •  Dikke Toon…….Historische Kring Glanerbrug.
 •  Courantiers met drukinkt in de aderen…..Herman van der Horst.
 •  Jan de Sloper…….Geert Bekkering.
 •  Driedubbele roofmoord in de Zwanensteeg…..Georges Schafraad
 •  Het Schildertje………Geert Bekkering.

 

 

Archeologielezing Dick Slüter

Persbericht over lezing op zaterdagmorgen 13 oktober in de bibliotheek Enschede in het kader van de nationale archeologiedagen.

Vier bisschoppelijke burchten
en de wachttoren in Enschede

Dit jaar worden de Nationale Archeologie Dagen gehouden op 12, 13 en 14 oktober. In het Bieblab van de bibliotheek in Enschede aan de Pijpenstraat 15 wordt op zaterdagochtend 13 oktober om 10.30 uur een lezing gegeven door de historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter uit Enschede over middeleeuwse burchten en wachttorens in Twente.

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Twente. Schlüter gaat het in zijn powerpointpresentatie hebben over de vier burchten van de bisschop van Utrecht – Hunenborg in Volthe, Schuilenburg bij Almelo, burcht Goor en de Burcht Lage net over de huidige grens bij Lattrop – zowel als verschillende wachttorens die met name van de 11e tot en met de 14e eeuw een rol speelden om het bisschoppelijk gezag over Twente te onderstrepen zowel als te handhaven. Spreker betrekt de resultaten van archeologische opgravingen en veldverkenningen naast middeleeuwse schriftelijke bronnen in zijn betoog en geeft zo inzicht in de stand van zaken van het onderzoek. Omdat de schriftelijke bronnen beperkt zijn speelt uit archeologische activiteiten verkregen informatie in toenemende mate een rol om toch op onderbouwde wijze een beeld te kunnen schetsen over deze periode van ridders en burchten. Vanaf de 13e eeuw krijgen verschillende nederzettingen in Twente niet alleen (nieuwe) grachten maar ook stadsrechten. Dit had onder andere tot gevolg dat het belang van de bisschoppelijke burchten afnam ten gunste van de militaire rol van de stadjes. Een van die versterkte nederzettingen was Enschede op de grens met het bisdom Münster. Volgens Schlüter is Enschede mede ontstaan omdat er sprake is geweest van de aanwezigheid van een bisschoppelijke wachttoren voorzien van een gracht langs de handelsroute tussen Deventer en Münster. Deze wachttoren werd uiteindelijk samen met de aanwezige kerk het middelpunt van een nederzetting die zich tot stad ontwikkelde. Uit de wachttoren kwam een adellijke woning voort eigendom van de adellijke familie Van Enschede en vervolgens Van Loon. De Van Loenshof in Enschede herinnert nog aan dit adellijke geslacht en de plek waar zij in de 16e eeuw woonden. Maar heeft hier ook de wachttoren gestaan? En hoe raadselachtig is in Volthe de Hunenborg, nadat er in 2016 een opgraving heeft plaatsgevonden? Dick Schlüter wil een aantal middeleeuwse sluiers gaan oplichten en zo wat meer licht werpen op een historische periode waar door de archeologie en allerlei technologische hulpmiddelen intussen wat meer over te vertellen is.
Inloop in de kantine van de bibliotheek is mogelijk vanaf 10.00 uur. De powerpointlezing begint om 10.30 uur en duurt tot en met 11.30 uur waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Zie voor informatie over de verschillende activiteiten in het kader van de Nationale Archeologie Dagen: www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor meer informatie: Dick Schlüter (vice-voorzitter AWN-19), tel. 053-4319976/06-14111814

n Sliepsteen 134 zomer 2018

 

n sliepsteen 134

n sliepsteen 134

Inhoud:

 • Harley Davidson……………………….Hedwig Quinten
 • Spaanse griep……………………………Geert Bekkering
 • Donkerwolke Pelterijen……………..Jan Brummer
 • Lasondersingel 138……………………Georges Schafraad
 • Van Koperslager tot ondernemer..Jan Brummer
 • G.J. van Heekpark…………………….Doreen Flierman
 • Voor wat we u hebben aangedaan..
 • Brons N.J. Menko gestolen…………Geert Bekkering
 • Klein monument……………………….Marcel Meijer Hof

Wandelen langs de Wigboldstenen

Wigboldroute: wandelen langs een historische grens in Enschede.

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker viert haar 50-jarig jubileum met tal van activiteiten en publicaties. Een daarvan is de stadswandeling met de titel Wigboldroute, van paal naar paal. De wandeling is ca. 5 km lang en voert langs de zes wigboldpalen die Enschede rijk is.
In een handzaam boekje staat niet alleen de wandelroute, maar ook tal van andere historische bezienswaardigheden onderweg, en natuurlijk wordt ook uitgelegd wat een wigbold eigenlijk is.

U kunt met deze route kennismaken in een wandeling onder leiding van deskundige gidsen.
Die wandelingen vinden plaats op de zondagen 29 juli, 12 augustus en 26 augustus om 14.00 u. De wandeling duurt ca. 2,5 uur en na afloop krijgen de deelnemers het boekje cadeau.
Deelname is gratis, maar een vrije gift ten behoeve van de jarige SHSEL is welkom.
Wie mee wil, kan zich per e-mail aanmelden via Loakstenencom@shsel.nl en krijgt dan gegevens over plaats en tijdstip van verzamelen.

Het boekje wordt vanaf eind juli verspreid in wijkcentra en toeristische informatiepunten in Enschede.
De wandelroute is ook te vinden in de Wandel- en fietsapp van Landschap Overijssel, zie https://www.landschapoverijssel.nl/routes/enschede-wigboldroute.