Nieuws

Onthulling grafmonument Thomas Tattersall

Een maand later dan gepland, dit i.v.m. de coronacrisis, is op 4 juli jl. het gerestaureerde grafmonument van Thomas Tattersall onthuld. In aanwezigheid van nu levende nazaten van Thomas en genodigden is de afgebroken zuil, symbool voor een vroegtijdig afgebroken leven, onthuld op het Boerenkerkhof aan de Deurningerstraat.
Thomas is in 1887 op 17 jarige leeftijd overleden als gevolg van een trap in de buik tijdens een voetbalwedstrijd tussen PW en FCE.

Klik onderstaande link aan voor een beeldweergave gemaakt door Georges Schafraad:

Restauratie en onthulling graf Tommy Tattersall

Thomas Tattersall

Thomas Tattersall

Het markestenenfietsroutegidsje is nu verkrijgbaar.

De Loakstenen- en begraafplaatsplaatsencommissie kan u nu met trots haar nieuwste product aanbieden. Een fietsrouteboekje langs de vijf voormalige marken van Enschede en een route die langs de buitenkant van de gezamenlijke vijf marken voert.
Het handige gidsje is verkrijgbaar voor € 2,95 bij Broekhuis en de verkoopadressen van de Sliepsteen.
Huis aan huis 20-05-2020 Huis aan huis 20-05-2020[/caption]
Lees meer.

Geert Bekkering geridderd.

Hoofdredacteur en lid van ons bestuur geridderd.

Op 24 april j.l. werd Geert Bekkering via het WhatsApp video systeem gebeld door Burgemeester Onno van Veldhuizen. Die deelde hem mee dat het de Koning heeft behaagd om Geert een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Het is een prachtig eerbetoon aan Geert die voor de Historische Sociëteit enorm veel werk doet en heeft gedaan. Belangrijk is natuurlijk de hoofdredactie van ’n Sliepsteen maar ook lid van ons bestuur, van de fotoverhalen commissie en betrokken bij veel zaken die bij ons spelen. Dit alles naast nog veel andere hobby’s waar Geert zich buiten de SHSEL mee bemoeit zoals de internationale club van mensen die legpuzzels verzamelen.
Namens de Historische Sociëteit feliciteer ik Geert van harte met dit welverdiende eerbetoon.
Ik hoop uiteraard dat wij nog lang van zijn kennis en inzet kunnen profiteren.

Dick Buursink, voorzitter.

Geert Bekkering

n sliepsteen 141 lente 2020

De nieuwe n Sliepsteen is uit.

n sliepsteen 141

n sliepsteen 141

n sliepsteen 141 inhoud

n sliepsteen 141 inhoud

Sliepsteenabonnees ontvangen tevens een herdruk van een in april 1945 door C.Redert geschreven en gestencild, 20 pagina’s tellend boekje over de bevrijding van het Hogeland.

Losse nummers van de Sliepsteen zijn vanaf dinsdag voor € 4,95 te koop bij de vaste verkoopadressen.

Het boekje van Redert is niet in de winkel verkrijgbaar. Door € 3,77 (€ 1,95 + 1,82 porto) over te maken op rekeningnr. NL77 RABO 0313 3864 63 t.n.v. J. Brummer, o.v.v. van uw adres,postcode en woonplaats, wordt u een exemplaar toegezonden.

Prijs Sliepsteen € 4,95 + porto € 3,64 Indien men ook het boekje van

Redert

Redert

Redert wil komt er € 1,95 bij. (de portokosten blijven gelijk). Totaal dus € 10,54 over te maken op rekeningnr. NL77 RABO 0313 3864 63 t.n.v. J. Brummer, o.v.v. van uw adres,postcode en woonplaats.

Indien u nu een jaarabonnement op de Sliepsteen afsluit ontvangt u dit bijzondere nummer incl. het boekje van Redert en nog drie edities van de Sliepsteen in de loop van dit jaar.
De prijs voor dit abonnement bedraagt slechts € 15,90
Stuur een e-mail naar: abonnementen@shsel.nl

 

Overduin

De Sociëteitsavond 24 maart 2020
Documentaire dominee Overduin

gaat NIET door

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en gelezen zijn en worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland afgelast. Dit om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregel geldt vanaf donderdag 12 maart 2020 en geldt voor de gehele maand maart.
Als sociëteit volgen wij de adviezen van de GGD en RIVM en moeten daarom helaas de sociëteitsavond van 24 maart 2020 laten vervallen. U krijgt bericht en een nieuwe persoonlijke uitnodiging wanneer we een nieuwe datum hebben vastgesteld om de film te vertonen.

Voor actuele informatie over het virus raden we aan de website van het RIVM te raadplegen.
Mocht het RIVM advies andere consequenties hebben voor de activiteiten van onze sociëteit, dan laten we dit weten.

Het bestuur van Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.