Nieuws

Archeologielezing Dick Slüter

Persbericht over lezing op zaterdagmorgen 13 oktober in de bibliotheek Enschede in het kader van de nationale archeologiedagen.

Vier bisschoppelijke burchten
en de wachttoren in Enschede

Dit jaar worden de Nationale Archeologie Dagen gehouden op 12, 13 en 14 oktober. In het Bieblab van de bibliotheek in Enschede aan de Pijpenstraat 15 wordt op zaterdagochtend 13 oktober om 10.30 uur een lezing gegeven door de historicus en amateur-archeoloog Dick Schlüter uit Enschede over middeleeuwse burchten en wachttorens in Twente.

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Twente. Schlüter gaat het in zijn powerpointpresentatie hebben over de vier burchten van de bisschop van Utrecht – Hunenborg in Volthe, Schuilenburg bij Almelo, burcht Goor en de Burcht Lage net over de huidige grens bij Lattrop – zowel als verschillende wachttorens die met name van de 11e tot en met de 14e eeuw een rol speelden om het bisschoppelijk gezag over Twente te onderstrepen zowel als te handhaven. Spreker betrekt de resultaten van archeologische opgravingen en veldverkenningen naast middeleeuwse schriftelijke bronnen in zijn betoog en geeft zo inzicht in de stand van zaken van het onderzoek. Omdat de schriftelijke bronnen beperkt zijn speelt uit archeologische activiteiten verkregen informatie in toenemende mate een rol om toch op onderbouwde wijze een beeld te kunnen schetsen over deze periode van ridders en burchten. Vanaf de 13e eeuw krijgen verschillende nederzettingen in Twente niet alleen (nieuwe) grachten maar ook stadsrechten. Dit had onder andere tot gevolg dat het belang van de bisschoppelijke burchten afnam ten gunste van de militaire rol van de stadjes. Een van die versterkte nederzettingen was Enschede op de grens met het bisdom Münster. Volgens Schlüter is Enschede mede ontstaan omdat er sprake is geweest van de aanwezigheid van een bisschoppelijke wachttoren voorzien van een gracht langs de handelsroute tussen Deventer en Münster. Deze wachttoren werd uiteindelijk samen met de aanwezige kerk het middelpunt van een nederzetting die zich tot stad ontwikkelde. Uit de wachttoren kwam een adellijke woning voort eigendom van de adellijke familie Van Enschede en vervolgens Van Loon. De Van Loenshof in Enschede herinnert nog aan dit adellijke geslacht en de plek waar zij in de 16e eeuw woonden. Maar heeft hier ook de wachttoren gestaan? En hoe raadselachtig is in Volthe de Hunenborg, nadat er in 2016 een opgraving heeft plaatsgevonden? Dick Schlüter wil een aantal middeleeuwse sluiers gaan oplichten en zo wat meer licht werpen op een historische periode waar door de archeologie en allerlei technologische hulpmiddelen intussen wat meer over te vertellen is.
Inloop in de kantine van de bibliotheek is mogelijk vanaf 10.00 uur. De powerpointlezing begint om 10.30 uur en duurt tot en met 11.30 uur waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Zie voor informatie over de verschillende activiteiten in het kader van de Nationale Archeologie Dagen: www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor meer informatie: Dick Schlüter (vice-voorzitter AWN-19), tel. 053-4319976/06-14111814

n Sliepsteen 134 zomer 2018

 

n sliepsteen 134

n sliepsteen 134

Inhoud:

 • Harley Davidson……………………….Hedwig Quinten
 • Spaanse griep……………………………Geert Bekkering
 • Donkerwolke Pelterijen……………..Jan Brummer
 • Lasondersingel 138……………………Georges Schafraad
 • Van Koperslager tot ondernemer..Jan Brummer
 • G.J. van Heekpark…………………….Doreen Flierman
 • Voor wat we u hebben aangedaan..
 • Brons N.J. Menko gestolen…………Geert Bekkering
 • Klein monument……………………….Marcel Meijer Hof

Wandelen langs de Wigboldstenen

Wigboldroute: wandelen langs een historische grens in Enschede.

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker viert haar 50-jarig jubileum met tal van activiteiten en publicaties. Een daarvan is de stadswandeling met de titel Wigboldroute, van paal naar paal. De wandeling is ca. 5 km lang en voert langs de zes wigboldpalen die Enschede rijk is.
In een handzaam boekje staat niet alleen de wandelroute, maar ook tal van andere historische bezienswaardigheden onderweg, en natuurlijk wordt ook uitgelegd wat een wigbold eigenlijk is.

U kunt met deze route kennismaken in een wandeling onder leiding van deskundige gidsen.
Die wandelingen vinden plaats op de zondagen 29 juli, 12 augustus en 26 augustus om 14.00 u. De wandeling duurt ca. 2,5 uur en na afloop krijgen de deelnemers het boekje cadeau.
Deelname is gratis, maar een vrije gift ten behoeve van de jarige SHSEL is welkom.
Wie mee wil, kan zich per e-mail aanmelden via Loakstenencom@shsel.nl en krijgt dan gegevens over plaats en tijdstip van verzamelen.

Het boekje wordt vanaf eind juli verspreid in wijkcentra en toeristische informatiepunten in Enschede.
De wandelroute is ook te vinden in de Wandel- en fietsapp van Landschap Overijssel, zie https://www.landschapoverijssel.nl/routes/enschede-wigboldroute.

Excursie Zonnebeek

Villa Zonnebeek

Villa Zonnebeek

 

Op zaterdag 26 mei 2018 wordt er speciaal voor het 50-jarig lustrum van de Historische Sociëteit een bijzondere excursie naar Zonnebeek gehouden. Het huis zelf is bijna nooit toegankelijk voor bezoekers en dat zal ook dit keer zo zijn. Maar de bijgebouwen, de tuin en het familiearchief zijn op die dag voor een beperkt aantal van onze abonnees te bekijken. De groep wordt ontvangen door archivaris Olaf Visscher en kan daarna de tuin in. Het archief heeft maar heel weinig ruimte.

Er zijn drie groepen van elk tien personen mogelijk, startend om 9.00, 10.00 en 11.00 uur.

Aanmelding uitsluitend per e-mail bij g.h.bekkering@home.nl.

Als meer dan dertig personen zich aanmelden (abonnees plus eventuele partner) gaan de mensen vóór die het langste bij de Historische Sociëteit zijn (het laagste lidnummer hebben).

U krijgt tijdig bericht óf en hoe laat u op Zonnebeek wordt verwacht.

 

Winnaar Erfgoedprijs SHSEL 2018 : Jugendstilpanden Ripperdastraat.

Op 9 januari 2018 heeft de Commissie van Voordracht vergaderd en unaniem het project “De Gouden Bocht van Enschede”, van Bijont, aangewezen als winnaar.

Voorafgaand aan de vergadering heeft de commissie zich voorbereid op de uiteindelijke keuze door bezoek op locatie, bestudering van de aangeleverde informatie en inwinnen van nadere informatie.

De grote kracht van het project “De Gouden Bocht van Enschede” zit in het creëren van een aantrekkelijke uitstraling naar de (nabije) omgeving van de Ripperdastraat in Enschede door gebruikmaking van het aanwezige historische potentieel van de jugendstil panden. Door de situering van de panden aan een drukke verkeersader wordt veel publiek bereikt en worden de vele passanten geconfronteerd met hoe mooi erfgoed in Enschede zou kunnen zijn.

De commissie huldigt daarbij de opvatting, dat de stad Enschede een levend organisme is, waarin burgers zich thuis moeten kunnen voelen, mede door de aanwezigheid van situaties en objecten met historie die de identiteit van hun woonplaats benadrukken. Bijont levert hier een stevige positieve bijdrage aan. Wel jammer, dat niet alle glas-in-loodramen bewaard zijn gebleven. Ook toont Bijont met dit project aan, dat erfgoed en commercieel bouwen goed samen kunnen gaan.

Alles overziend: Bijont laat met dit bouwproject zien hoe goed verleden en heden gecombineerd kunnen worden met het oog op de toekomst en is daarmee een terechte winnaar!

Alle reden om Bijont door het toekennen van de SHSEL- Erfgoedprijs te stimuleren om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Juryrapport erfgoedprijs Enschede

n sliepsteen 133 voorjaar 2018

n sliepsteen 133

n sliepsteen 133

Inhoud:

 • Reumerschoolstraat………………………………….Jan Brummer
  • Voetbalvereniging De Tubanters 120 jaar……Bert Lambeck
  • Van spekkers en rundvleesslagers………………Jan Brummer
  • Restanten Hofmolen Lonneker………………….Johan Leussink
  • Stadsplattegrond Enschede 1907………………..Jan Brummer
  • Pionieren in het crematorium Twente…………Frans Biersteker
  • Machinefabriek De Bruijn: A.C.M. Nijkamp..Els Lurvink-Nijkamp
  • Bruna portret, Duitse roofkunst?……………….Geert Bekkering
  • Kruisgang………………………………………………..Gerrit Schorn
  • Aquarel Herman J. Nijkamp……………………..Jan Brummer

 

Plattegrond Enschede 1907

Unieke stadsplattegrond van Enschede
Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum heeft de Historische Sociëteit een stadsplattegrond uit 1907 laten herdrukken. Daarnaast is de plattegrond van 2018 op transparant papier gedrukt. Beide kaarten, afmetingen 80 x 60 cm, zijn verpakt in een (verzend)koker. De prijs in de winkel bedraagt € 9,95. Abonnees van de Sliepsteen betalen € 6,95 indien ze de kaarten afhalen bij Prismare aan de Roomweg. Indien de kaarten per post aan u verzonden worden bedragen de portokosten € 6,95.

1 6 7 8 9 10 18