Nieuws

n sliepsteen 126

 • n sliepsteen 126

  n sliepsteen 126

  Hotel Atlanta en de bond van geheelonthouders…Piet Bonzet

 • De Lippinkhof: de centrale boerderij van de Esmarke…Willem Bulter
 • Kleine monumenten (75)…Gerrit Schorn
 • Zevenmijlspenning…Jan de Vries
 • Zoutmonument…Geert Bekkering
 • Denken om hetgeen wij behouden hebben…H.C. ter Kuile-Blijdenstein
 • Herinneringen van veldwachter Bongers (13)
 • Reacties van lezers: Tekenleraar Van der Zee…Jan Benink

April 2016, een prima maand voor de Loakstenen- en begraafplaatsencommissie.

April is voor onze werkgroep een zeer succesvolle en vruchtbare maand geweest. Op 9 april hebben we dus onze tweejaarlijkse Loakgang gehouden. Dit keer per bus langs de grens van de Buurser- en Usselermarke. Deze tocht is door de deelnemers en ons als bijzonder positief ervaren.
Twee weken daarna hebben we maar liefs 4 informatiebordjes geplaatst bij markestenen die eind vorig jaar en begin dit jaar als replica’s door ons geplaatst zijn. Twee stenen op het UT-terrein en twee stenen in de directe omgeving van het vliegveld. Het gaat om stenen aan de Hallenweg, van Heeksbleeklaan, Noordergrensweg en de Witbreuksweg. Zie ook: http://www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaatsen-commissie/markestenen-kaart/.
Verder hebben we deze aprilmaand, na een tip, een verloren gewaande markesteen teruggevonden. Nabij een boerderij aan de Sluitersveldweg(gemeente grens Enschede-Hengelo) is de Hogeveldspaal door de bewoner weer terug geplaatst. Hij was namelijk zo’n 40 jaar geleden voorover in de sloot gevallen en daardoor lang verborgen geweest. Samen met de Historische Kring Boekelo en Museum Hengelo gaan we er een informatiebordje bij plaatsen dit jaar.
35.36-02

35.36-02 Hallenweg

35.36-01

35.36-01 van Heeksbleeklaan

Steen aan het kerkpad

Steen aan het kerkpad. Noordergrensweg

Witbreukssteen

Witbreukssteen. Witbreuksweg

n sliepsteen 125 lente 2016

n Sliepsteen 124

n Sliepsteen 124

Inhoud:

Het koetshuis van Beltman op Het Stroot …. Marlies Enklaar

Een beroemde oorlogsreportage van twee Enschedese journalisten …. Rie Kuipers-Krämer

Herinneringen van veldwachter Bongers (12)

’n Heemn op’n Bölt …. Willem Bulter

De Mustangs – een jeugdclub in de 2e Wereldoorlog …. Fenja Heupers

Glimlachen om goede oude  tijd Opera Forum …. Ben Siemerink

Van de voorzitter.

Cursus ‘Geschiedenis van de 20e eeuw’.

Middagcursus geschiedenis

De populaire cursussen van de SHSEL over de geschiedenis van Enschede worden dit voorjaar herhaald op de dinsdagmiddag. De begincursus van de prehistorie tot de 19e eeuw in februari, de vervolgcursus in maart.

De vier middagen worden gehouden in Prismare en beginnen om 14.00 uur. Kosten: voor contribuanten van de SHSEL 25 euro, voor anderen 40 euro.

Opgave: Bart Jansen, tel. 06–3435 4516,

e-mail jansebart@gmail.com.

Programma vervolgcursus:

1 maart:

Siebe Rossel over wonen en werken, de sociale situatie van de arbeiders en hun woonsituatie.

8 maart:

Dick Schlüter beschrijft wat de gevolgen zijn voor Enschede van twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog.

15 maart:

Jan Astrego behandelt de stadsontwikkeling met o.a. het herbestemmen van de verlaten fabriekterreinen en de planning van de nieuwe (zuid)wijken.

22 maart:

Dick Buursink spreekt over de politieke situatie, de afbraak van de textiel en de ombouw tot dienstenstad en de regionale ambities van Enschede onder burgemeester Peter den Oudsten.

n sliepsteen 124 winter 2015

n sliepsteen 124

n sliepsteen 124

Inhoud:

 • Vluchtelingenopvang in 1933 – Jan ter Haar.
 • Stadsrecht van Enschede – Gerhard van Dragt.
 • ’n Bölt in Lonneker in de 19e eeuw – Willem Bulter.
 • de Groote Reciteerwedstrijd van 1903 – Geert Bekkering.
 • Scouts eren vaandrig Herman Leppink – Bart van der Lugt.
 • Nog steeds vraagtekens over het lot van mijn vader – Wim H. Nijhof.
 • Van de voorzitter/Reacties van lezers.
1 6 7 8 9 10 15