Nieuws

April 2016, een prima maand voor de Loakstenen- en begraafplaatsencommissie.

April is voor onze werkgroep een zeer succesvolle en vruchtbare maand geweest. Op 9 april hebben we dus onze tweejaarlijkse Loakgang gehouden. Dit keer per bus langs de grens van de Buurser- en Usselermarke. Deze tocht is door de deelnemers en ons als bijzonder positief ervaren.
Twee weken daarna hebben we maar liefs 4 informatiebordjes geplaatst bij markestenen die eind vorig jaar en begin dit jaar als replica’s door ons geplaatst zijn. Twee stenen op het UT-terrein en twee stenen in de directe omgeving van het vliegveld. Het gaat om stenen aan de Hallenweg, van Heeksbleeklaan, Noordergrensweg en de Witbreuksweg. Zie ook: http://www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaatsen-commissie/markestenen-kaart/.
Verder hebben we deze aprilmaand, na een tip, een verloren gewaande markesteen teruggevonden. Nabij een boerderij aan de Sluitersveldweg(gemeente grens Enschede-Hengelo) is de Hogeveldspaal door de bewoner weer terug geplaatst. Hij was namelijk zo’n 40 jaar geleden voorover in de sloot gevallen en daardoor lang verborgen geweest. Samen met de Historische Kring Boekelo en Museum Hengelo gaan we er een informatiebordje bij plaatsen dit jaar.
35.36-02

35.36-02 Hallenweg

35.36-01

35.36-01 van Heeksbleeklaan

Steen aan het kerkpad

Steen aan het kerkpad. Noordergrensweg

Witbreukssteen

Witbreukssteen. Witbreuksweg

n sliepsteen 125 lente 2016

n Sliepsteen 124

n Sliepsteen 124

Inhoud:

Het koetshuis van Beltman op Het Stroot …. Marlies Enklaar

Een beroemde oorlogsreportage van twee Enschedese journalisten …. Rie Kuipers-Krämer

Herinneringen van veldwachter Bongers (12)

’n Heemn op’n Bölt …. Willem Bulter

De Mustangs – een jeugdclub in de 2e Wereldoorlog …. Fenja Heupers

Glimlachen om goede oude  tijd Opera Forum …. Ben Siemerink

Van de voorzitter.

Cursus ‘Geschiedenis van de 20e eeuw’.

Middagcursus geschiedenis

De populaire cursussen van de SHSEL over de geschiedenis van Enschede worden dit voorjaar herhaald op de dinsdagmiddag. De begincursus van de prehistorie tot de 19e eeuw in februari, de vervolgcursus in maart.

De vier middagen worden gehouden in Prismare en beginnen om 14.00 uur. Kosten: voor contribuanten van de SHSEL 25 euro, voor anderen 40 euro.

Opgave: Bart Jansen, tel. 06–3435 4516,

e-mail jansebart@gmail.com.

Programma vervolgcursus:

1 maart:

Siebe Rossel over wonen en werken, de sociale situatie van de arbeiders en hun woonsituatie.

8 maart:

Dick Schlüter beschrijft wat de gevolgen zijn voor Enschede van twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog.

15 maart:

Jan Astrego behandelt de stadsontwikkeling met o.a. het herbestemmen van de verlaten fabriekterreinen en de planning van de nieuwe (zuid)wijken.

22 maart:

Dick Buursink spreekt over de politieke situatie, de afbraak van de textiel en de ombouw tot dienstenstad en de regionale ambities van Enschede onder burgemeester Peter den Oudsten.

n sliepsteen 124 winter 2015

n sliepsteen 124

n sliepsteen 124

Inhoud:

 • Vluchtelingenopvang in 1933 – Jan ter Haar.
 • Stadsrecht van Enschede – Gerhard van Dragt.
 • ’n Bölt in Lonneker in de 19e eeuw – Willem Bulter.
 • de Groote Reciteerwedstrijd van 1903 – Geert Bekkering.
 • Scouts eren vaandrig Herman Leppink – Bart van der Lugt.
 • Nog steeds vraagtekens over het lot van mijn vader – Wim H. Nijhof.
 • Van de voorzitter/Reacties van lezers.

n sliepsteen 123 herfst 2015

n sliepsteen 123

n sliepsteen 123

Inhoud:

 • De Friezen klopten als eersten in Enschede aan – Jan ter Haar.
 • Onno – Dick Schlüter.
 • Johs. Sluijmer bouwde ook wel wat anders dan kerken – Leo Sluijmer en Geert Bekkering.
 • Bezembinder Hendrik Zeelte aan het woord over riesbessems en Fingerspotzengefühl – Jasmijn Post.
 • Twentse soldaten in dienst van Napoleon en Willem I – Hennie Kok en Willem Bulter.
 • Stadsrecht van Enschede. In 1300? In 1325? Of er tussenin? – Dick Schlüter.
 • Herinneringen van veldwachter Bongers (11).

 

 

Lezingencyclus

Lezingencyclus bewoningsgeschiedenis Enschede persbericht van de SHSEL (St. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker)

 

Titel

De bewoningsgeschiedenis van Enschede en omgeving tot aan de Eerste Wereldoorlog

 

Vier bijeenkomsten

De cursus wordt gegeven door Dick Schlüter, Geert Bekkering en Kor Feringa

 

Data en plaats

De vier bijeenkomsten zijn in gebouw Prismare aan de Roomweg, op 2, 9, 16 en 23 februari , van 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 25,- voor leden,  € 35,= voor abonnee’s op De Sliepsteen en  € 45,- voor niet-leden.

 

Opgave

Bij Bart Jansen, Vrugginklanden 4 te 7542 XK Enschede,

Telf. 06–3435 4516,  e-mail: jansebart@gmail.com

1 6 7 8 9 10 15