Breiderpaal

Breiderpaal

Breiderpaal

Een markepaal staande op de markegrens tussen Usselo en Beckum.

De steen is een replica en geplaatst in 2021. Steen was onderdeel van boerderij de Zandboer a/d Fabelenweg.

Filmpje