Een zandstenenpaal op de grens van de marken Twekkelo en Oele. Hij is behoorlijk afgesleten. Waarschijnlijk door de koeien met wie hij al lange tijd de wei moet delen. Het is rijksmonument 46595 (daar ten onrechte Belderspaal genoemd). De paal ontbreekt in eerste instantie in het proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Hengelo (en dus ook Lonneker) en is daar later aan toegevoegd met de melding “De nader aangewezene tusschenkomende paal no. 13a bij decisie van Zijn Excellentie den heere Gouverneur dezer provincie de dato 29 augustus 1821 2e divisie no. 682 geapprobeerd zijnde is hier agter bij een nader proces verbaal beschreven en te vinden.” De naam Fabelhutte steen is niet in het proces-verbaal te vinden; hij wordt omschreven met Benthemer steenen paal.

De paal stond oorspronkelijk in een bocht van de Oelerbeek; de paal is niet verplaatst, de beek wel. De boerderij Fabelhutte stond net iets ten noorden tegen de grens aan, net in Oele.

fabelhuttesteen

fabelhuttesteen