Bentheimerzandstenenpaal, geplaatst in de 18e eeuw. Voorzien van een O (oversticht) en een M (Münster).

Deze steen staat in een veenachtig bosje aan een commiezenpaadje. De steen is ruw gehakt uit Bentheimer zandsteen en is voor zien van een O en een M. Op de figuratieve schets van de gemeente Lonneker en het Pruisisch grondgebied (kadastrale atlas) staat hij vermeld als steen op ‘t Veld.