Een klein granieten paaltje. Het model steen dat tegenwoordig in gebruik genomen wordt als er een nieuwe steen geplaatst moet worden. Hij staat in de onmiddellijke nabijheid van 842 C.

gp 842 B