De Kattenstaartpaal is een driemarkenpaal staande op het grenspunt van de marken Hones, Buurse en Usselo. Vanaf 1825 tevens grensscheiding tussen de gemeenten Haaksbergen en Lonneker. In het procesverbaal ter vaststelling van de gemeentegrens van Haaksbergen uit 1825 wordt gezegd dat de paal driekantig is. De paal die er nu staat is een replica en is dus van latere datum.

Kattestaartpaal (2) kattenstaartpaal kattenstaartpaal (2)

kattenstaartpaal

kattenstaartpaal 

Infobord Kattenstaartpaal