steen in de Gerinkhoek

Deze zwerfsteen (34.35-06) ligt op de grens van de marken Usselo (34) en Twekkelo (35). Tegenwoordig is dit terrein in gebruik als natuurbegraafplaats.

Dit is rijksmonument nr. 46607.