steen in de Gerinkhoek

Deze zwerfsteen (34.35-05) ligt op de grens van de marken Usselo (34) en Twekkelo (35).