Deze zwerfsteen  ligt op de grens van de marken Hasselo (29) en Groot Driene (36). Hij ligt precies bovenop de wal die hier de grens vormt.

29.36-03

29.36-03