Deze zwerfkei ligt op de grens van marken Twekkelo en Groot Driene. Deze replica is geplaatst op 20 november 2015 en het informatiebord op 22 april 2016.

35.36-02

35.36-02