Deze zwerfkei  ligt op grens van de marken Lonneker (32) en Groot Driene (36). De steen is aan het eind van de tweede wereldoorlog verwijderd voor de aanleg van een rolbaan, dit is een verbindingsweg van het vliegveld naar schuilplaatsen voor vliegtuigen, de zogenaamde splitterboxen. Zo’n box bestond uit een u-vormige aarden wal die afgedekt kon worden met een camouflagenet.
De nu aanwezige steen is een replica, geschonken door de gemeente Enschede en geplaatst op 22 oktober 2015, het informatiebord op 23 april 2016.

Witbreukssteen

Witbreukssteen

 

filmpje