SHSEL

Promotiecommissie-scaled.jpg

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede; daarin begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo, alle tot juli 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker.

Het logo van de stichting bevat dan ook zowel het hekwerk uit het wapen van Enschede als een aanduiding voor de vijf marken van Lonneker.

De SHSEL is opgericht in 1968. De stichting kent 2.100 contribuanten/abonnees van ons kwartaalblad ’n Sliepsteen, die in de praktijk worden gezien als leden van een vereniging. Een 60-tal ‘leden’ is actief in de verschillende werkgroepen.

De SHSEL heeft de ANBI status. Ons RSIN nummer is 806473794. Dat betekent, dat aan de SHSEL gedane giften voor u aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de SHSEL over ontvangen giften en erfenissen geen schenkings- of successierechten verschuldigd is. (zie ook: https://www.schenkservice.nl/voor-goede-doelen/giften-aan-culturele-instellingen-)

Statuten SHSEL

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

SHSEL-Erfgoedprijs

De Historische Sociëteit Enschede Lonneker stelt een SHSEL-Erfgoedprijs in. Deze geldprijs bedraagt 500 euro en wordt elke twee jaar uitgereikt.

Reglement van orde SHSEL- Erfgoedprijs vastgestelde versie 13-9-2017

Hef fonds

Actief Enschede in beeld brengen.

De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker onderneemt veel activiteiten om de interessante geschiedenis van onze stad in beeld te brengen. Dat doen wij uiteraard niet alleen. Ook anderen, zowel organisaties als individuen, organiseren initiatieven. De Sociëteit wil dat ook stimuleren.

Er is binnen de Sociëteit een fonds in het leven geroepen, Historie Enschede Fonds, kortweg HEF genoemd. Op dit fonds kan, als co-financier, een beroep gedaan worden als een initiatief wordt opgestart waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het in beeld brengen van een stuk van de Enschedese geschiedenis. Daarbij kan het gaan om een publicatie, film, documentaire, theater/muziekevenement of bijvoorbeeld een expositie.

Een bijdrage kan maximaal € 5000,- bedragen en de Sociëteit zal nooit meer dan 50% van maximaal € 10.000,- financieren. Dat betekent ook dat de basisfinanciering eerst elders georganiseerd moet worden.

lees verder

 

Commissies

In willekeurige volgorde zijn dat;

  • de Loakstenen- en Begraafplaatsencommissie;
  • de Boerderijcommissie;
  • de Historische Kring Glanerbrug;
  • de Monumentencommissie;
  • de Commissie Fotoverhalen;
  • de Binnenstadscommissie.

Deze commissies worden ondersteund door de Werkgroep archief en documentatie.

’n Sliepsteen

Sinds 1985 geeft de SHSEL een eigen kwartaalblad uit: ’n Sliepsteen. Het blad heeft momenteel een reguliere oplage van 2.000 exemplaren. Het aantal lezers is uiteraard een veelvoud daarvan.

Sociëteitsbijeenkomsten

Het bestuur heeft  besloten om sociëteitsavonden voortaan alleen te houden als zich een interessant en liefst actueel onderwerp aandient, aangedragen door werkgroepen of individuele contribuanten.

Kritische rol

De SHSEL vervult in Enschede een kritische rol voor wat betreft alle onderwerpen die raken aan de bescherming en het behoud van culturele waarden in brede zin, met name ook waar het gaat om het vastleggen daarvan in bestemmingsplannen.

Vrijwilligers

De sociëteit is een vrijwilligersorganisatie die niet wordt gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid. Wel is de SHSEL dus ANBI-erkend. Onder de kop Bestuur en Secretariaat worden jaarverslagen en financiële gegevens van de SHSEL gepubliceerd.

Bestuur

Het bestuur van de SHSEL bestaat momenteel uit Dick Buursink (voorzitter), Gerard Hemelt (secretaris), Anneke Grimberg (penningmeester), Jan Brummer, Georges Schafraad, Paul Snellink en Rita van de Wetering (leden).

Het secretariaat is bereikbaar op het adres: Gerard Hemelt, Suze Groeneweglanden 14, 7542 NM Enschede, 06 197 255 77 mailto: secr.shsel@gmail.com

Monumentenbordjes

De stichting heeft in de loop der jaren mening monument of monumentwaardig object voorzien van een informatiebordje: lijst van bordjes