Bestuur en secretariaat

Het bestuur van de SHSEL bestaat momenteel uit Dick Buursink (voorzitter), Gerard Hemelt (secretaris), Anneke Grimberg (penningmeester), Geert Bekkering, Jan Brummer, Rita van de Wetering en Harry van der Sleen (leden).

Het secretariaat is bereikbaar op het adres: Gerard Hemelt, Suze Groeneweglanden 14, 7542 NM Enschede, 06 197 255 77 mailto: secr.shsel@gmail.com

Voor adreswijzigingen en aan- en afmeldingen kunt u contact opnemen met Anneke Grimberg (email: abonnementen@shsel.nl / tel: 053-569 8556 / postadres: Borgbos 23, 7543 GN Enschede)

Standaardformulier Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013