Vanekergrensstenen

Industriestad 1922 bw uitsnede
oude grensstenen nr. 43 en 44.

oude grensstenen nr. 43 en 44.

Op 16 juni 2007 heeft de loakstenen-en begraafplaatsencommissie in samenwerking met de Heimatverein Alstätte, 2 historische rijksgrensstenen(43 en 44) onder publieke belangstelling en feestelijk vertoon, geplaatst op een perceel aan de Aamsveenweg(voormalig nr. 225) waar eens de boerderij van de heer Vaneker stond.

Voor verdere informatie kunt u luisteren naar onderstaand radio-interview.

 

Radio-interview met Hyls Heeringa