Oude nummers bestellen

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u ‘n Sliepsteen’ uitgaven nabestellen. Voor de juiste uitgavenummers van de uitgave(n) die u wilt bestellen kunt u gebruik maken van het register om zo de juiste nummers bij de artikelen die u wilt lezen te vinden. Losse nummers kosten € 1,- per stuk, behalve de laatste 4 nummers, die kosten € 5,95.

Het register met de eerste 100 nummers kost € 1,-

Wacht u even met betalen, u krijgt van ons een rekening inclusief verzendkosten.
Betalingen dienen te geschieden door storting op rekeningnummer NL37 INGB 0004 9391 76  ten name van de Historische Societeit Enschede-Lonneker.

Bestel hier uw oude n Sliepsteen nummers

 

Bevestiging